EDUvision 2017

Udeležba na mednarodni konferenci EDUvision 2017, 30. 11 do 2. 12. 2017 v Ljubljani.

Mag. Nina Čelešnik Kozamernik je delovanje projekta predstavila s prispevkom z naslovom  Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Prispevek je bil pozitivno ovrednoten kot zelo dober prispevek s strani recenzentov.