EDUvision 2017

Na mednarodni konferenci EDUvision 2017, 30. 11. do 2. 12. 2017 v Ljubljani s prispevkom z naslovom Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (mag. Nina Čelešnik Kozamernik).