Izobraževanje IRLEN

Dne 26. 1. 2017 zaposleni Centra IRIS pričnemo z izobraževanjem Irlen.

     

Gre za izobraževanje za presojevalce skotopičnega sindroma/sindroma Helen Irlen, ki je prilagojeno posebej za učitelje osnovnih in srednjih šol, šolske svetovalne delavce vseh profilov, specialne in rehabilitacijske pedagoge, logopede, delovne terapevte, izvajalce dsp, očesne specialiste in ostale, ki se želijo usposobiti za delo z otroki in mladostniki s skotopičnim oz. Irlen sindromom in drugimi specifičnimi učnimi težavami.

Spoznali bomo metode Irlen in dobili informacije o svetovni mreži irlen, identificiranju posameznikov s skotopičnim oz. Irlen sindromom, kakšne so učne in vedenjske značilnosti oseb s skotopičnim oz. Irlen sindromom, vpliv vidne zaznave na branje, računanje, prepisovanje in pisanje, vpliv vidne zaznave na zaznavanje globine in uporabo več čutil hkrati; uporaba bralne in zaznavne lestvice irlen (irps). Ogledali si bomo tudi paleto strategij za pomoč pri skotopičnem oz. Irlen sindromu, vključno z uporabo irlen barvnih folij; praktično uporabo bralne in zaznavne lestvice irlen irps in spoznali primere, ko je uporaba individualno določenih barvnih filtrov irlen najboljša rešitev.

Nova znanja, nove možnosti pomoči.