ICEVI European newsletter

Objava informacije o začetku projekta Strokovnega centra v reviji ICEVI European newsletter: Aprila 2018 je bil v reviji ICEVI European newsletter, Issue 65, Volume 24 number 1, April 2018 na strani 13 objavljen članek z naslovom Establishing a Centre of Expertise for holistic support to blind and partially sighted children and youth, and children and young people with special educational needs (mag. Nina Čelešnik Kozamernik). V članku se je predstavil projekt, področja delovanja in ciljne skupine.