Prispevek v Prvih 100

V publikaciji Prvih 100 si lahko preberete tudi članek o dejavnostih Strokovnega centra: Čelešnik Kozamernik, N. in Koprivnikar K. (2019). Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja V: Šilc, S., ur. Prvih 100, 39-42. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije in Center IRIS.