Info točka

V okviru projekta želimo informacije, ki bodo slepim, slabovidnim, strokovnim delavcem, staršem in otrokom s PPPU olajšale vsakdan, zbrati na enem mestu.

Društva:                                                                                                                                                           Društva slepih in slabovidnih

CRSS (Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih):                                                                  Nacionalni center CRSS_kontakti                                                                                                                      Napotitev na NC CRSS

Informacij o ugodnostih, ki pripadajo družinam slepih in slabovidnih otrok

Naslovi in kontakti razvojnih ambulant

Naslovi in kontakti CSD-jev

Kontakti/spletne trgovine za nakup vseh tehničnih pripomočkov

Ostale povezave

Kontakti Centra IRIS:

Tajništvo                                                                                                                                                        Magdalena Oletič
e-pošta: info@center-iris.si
telefon: (01) 2442-750

Socialna delavka                                                                                                                                           Lena Pavli Fister
e-pošta: lena.pavli@center-iris.si                                                                                                              telefon: (01) 2442 764

Psihologinja                                                                                                                                                 Sabina Šilc
e-pošta: sabina.silc@center-iris.si
telefon:  (01) 2442 763

Knjižnica                                                                                                                                                            Nina Schmidt
e-pošta: knjiznica@center-iris.si
telefon: (01) 2442 767

Pripomočki                                                                                                                                                      Marija Repe Kocman, Jera Svetek
telefon: (01) 2442 773
e-pošta: pripomocki@center-iris.si

Vrt čutil                                                                                                                                                            Marija Repe Kocman, Nina Schmidt
telefon: (01) 2442 773
e-pošta: vrt.cutil@center-iris.si

Funkcionalna ocena vida

Janja Hrastovšek                                                                                                            janja.hrastovsek@center-iris.si

Z roko v roki poMOČ 
http://projektpomoc.splet.arnes.si/                                 Projekt Z roko v roki poMOČ sledi ključnim načelom in priporočilom spodbujanja inkluzije v izobraževanju, ki predstavljajo pomembno osnovo za zagotavljanje enakih možnosti za učence z različnimi vrstami posebnih potreb v vseh vidikih njihovega življenja. Celotna ponudba aktivnosti v okviru projekta ponuja programe usposabljanj, ki imajo poudarek na oblikovanju pozitivnih stališč do vseh otrok s posebnimi potrebami, na profesionalnih vrednotah in ne zgolj na znanju in spretnostih. Vsebine se nanašajo na različna področja dela, preko katerih se razvijajo kompetence, ki jih strokovni delavci nujno potrebujejo v inkluzivnem izobraževanju: prepoznavanje potreb otrok s posebnimi potrebami, poglobljena komunikacija s starši, timsko delo, radovednost, kritično mišljenje, fleksibilnost, občutek odgovornosti.                                                                      Namen projekta Z roko v roku poMOČ je nuditi podporo in širok nabor vsebin in načinov usposabljanj s področja pomoči in obravnave, ki bi prispevala k razvoju inkluzivnega izobraževanja in dvigu njegove kakovosti.
Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje 
http://vkljucevanje.splet.arnes.si/                                       Projekt izvaja strokovna skupina zaposlenih Centra IRIS, ki na podlagi celostne ocene za otroka, mladostnika pripravi individualiziran tranzicijski načrt. Skozi obdobje tako postopoma razvija karierno pot posameznika, sledi njegovim potrebam, mu omogoči razvoj socialnih in poklicnih kompetenc, dodatno osvajanje veščin, spretnosti ter znanj. Cilj je posamezniku, po izstopu iz izobraževalnega sistema, omogočiti čim bolj samostojno življenje, socialno vključevanje v lokalno okolje, delovno usposabljanje oz. delovno izkušnjo pri delodajalcu z možnostjo kasnejše zaposlitve.
Dostopnost