Priporočamo v branje

Knjige in priročniki, ki so na voljo pri nas:

 • Kermauner, A. Kakšne barve je tema?, Zavod za slepo in slabovidno mladino, 1996
 • Sonksen, P., Stiff, B. Pokaži mi kaj vidiš : nasveti staršem in strokovnim delavcem pri delu s slepimi in slabovidnimi otroki, [S. l.] : [s. n.], [199?]
 • Murn, T. Kaj piše na tabli? Ne vidim prebrati : priročnik za načrtovanje in izvajanje pouka s slepim ali slabovidnim učencem, Škofja Loka : Center slepih in slabovidnih, 2002
 • ABC vsakodnevnih spretnosti : nasveti slepim in slabovidnim za vsakdanje življenje, [S. l.] : Zveza slepih in slabovidnih Slovenije : Center slepih in slabovidnih Škofja Loka : Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, [199?]

Obrazec za naročilo knjig

 

Strokovne knjige na temo slepote:

 • Kermauner, A.: Na drugi strani vek : (opis prvoosebne fenomenološke raziskave – kako je biti slep), Ljubljana: Študentska založba 2009
 • Naš zbornik : ob 80-letnici Zavoda : prispevki strokovnih delavcev Zavoda za slepo in slabovidno mladino, Zavod za slepo in slabovidno mladino, 1999
 • Celostna obravnava, vseživljenjsko učenje in socialna vključenost oseb z okvaro vida : zbornik ob 100. obletnici šole za slepe in slabovidne, Center IRIS, 2019
 • Kermauner, A.: Fenomenologija samogenerirane slepote : doktorska disertacija, Ljubljana [A. Kermauner] 2010
 • Murn, T. Kaj piše na tabli? Ne vidim prebrati : priročnik za načrtovanje in izvajanje pouka s slepim ali slabovidnim učencem, Škofja Loka : Center slepih in slabovidnih, 2002
 • Zavod RS za šolstvo: Inkluzivno izobraževanje slepih in slabovidnih otrok ter mladostnikov
 • Publikacija Prvih 100 (ur. Sabina Šilc), Center IRIS, 2019

 

Leposlovje na temo slepote in slabovidnosti:

 • Brvar, R.: Kaj, kako? Zakaj, tako? : predstavitev inovacij, adaptacij in izboljšav pri pouku s slepimi in slabovidnimi učenci, Grosuplje : Mondena, 2005
 • Brvar, R.: Dotik znanja : slepi in slabovidni učenci v inkluzivni šoli, Ljubljana : Modrijan, 2010
 • Brvar, R.: Z igro do učenja, Ljubljana : Math, [2014]
 • Dietl, E.: Lisjak luka potrebuje očala, Radovljica : Didakta, 2001
 • Florescu, C. D.: Slepi maser : roman, Ljubljana : Modrijan, 2011
 • Frey, J.: Velike zelene oči, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2005
 • Hull, J. M.: Notes on the Blindness, London : Profile books, 2017
 • Kermauner, A.: Kakšne barva je tema?, Zavod za slepo in slabovidno mladino, 1996
 • Kermauner, A.: Tema ni en črn plašč Ljubljana Mladinska knjiga, 2001
 • Kermauner, A.: Berenikini kodri, Dob pri Domžalah, Miš založba, 2006
 • Kermauner, A.: Orionov meč, Dob pri Domžalah : Miš, 2008
 • Kermauner, A.: In zmaj je pojedel sonce, Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG) ; Sodobnost International, 2011
 • Kermauner, A.: Bela kot galeb : zgodba o deklici z albinizmom, Jezero : Morfem, 2014
 • Mozetič, B.: Alja dobi zajčka, Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2014
 • Pregelj, S.: Duh Babujan in prijatelji, Dob pri Domžalah: Miš, 2014
 • Svetin, P.: Mrožek dobi očala, Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003
 • Tekavčič Pompe, M.: Meta, očesna zdravnica, Radovljica : Didakta, 2014
 • Vrandečič, S.: Slabovidnost, Kranj : [samozal.] S. Vrandečič, 2009
 • Zdravko Zupančič: Zavodske zgodbice, Ljubljana : Partizanska knjiga, 1989

 

Tipanke, ki so dosegljive v rednih knjižnicah

 • Jerina Gubanc, M.: Pingvinčki in skrivnostni travnik : [tipna slikanica], Ljubljana : Lekarna, 2019
 • Kermauner, A.: Žiga špaget gre v širni svet, Dob pri Domžalah : Miš, 2010
 • Kermauner, A.: Žiga špaget je za punce magnet : [zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik, brajico in lahko berljiv način], Ljubljana : Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2017
 • Kermauner, A.: Miška Mici pade v shrambo [Braillova pisava] = Mouse Mici falls into pantry, Burgdorf : Institute of Print Technology, 2014
 • Praprotnik-Zupančič, L.: Zakaj so zebre progaste? : posebna izdaja v Braillovi pisavi, Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010
 • https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige-2/priporocene-knjige-po-ciljnih-skupinah/

 

Drugi viri

 

“Blindness is also dependent. Somewhere along the line, at the end of the road, there is someone with eyes. Like it or not, the blind are weak. Blindness is a little word, authentic and integrated of itself, and yet surrounded by and held with a greater world, the world of sighted. How shall the little understand the big, without jealousy, and how shall the big understand the little without pity?” 

John M. Hull. 2017. Notes on the Blindness, str. 193. Dostopno v knjižnici Centra IRIS

Prevod: “Slepota je biti odvisen. Nekje ob progi, na koncu ceste, je nekdo z očmi. Nam je to všeč ali ne, slepi so šibki. Slepota je majhna beseda, pristna in integrirana sama od sebe, pa vendar obdana z večjim svetom, svetom videčih. Kako bo manjšina razumela večino, brez ljubosumja, in kako bo večina razumela manjšino brez usmiljenja? ”