Projekt v številkah

Pregled projekta Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, marec 2017 – december 2018 v številkah, do december 2018

Pripravila: Nina Čelešnik Kozamernik, koordinatorica projekta

Vodja projekta: Katjuša Koprivnikar, ravateljica Centra IRIS

Januar 2019

Pregled projekta v številkah dec 2018

 

  2017 2018 2019 2020 Skupaj
Število vključenih otrok in mladostnikov 10 55 52 48 165
  10 PPPU + 5 testinih za celostno oceno + 21 slabovidnih za Irlen sindrom + 99 otrok, ki smo jim prilagodili tekmovanja (s 26 šolami imamo sklenjen dogovor o sodelovanju in prilagajanju gradiv) +37 otrok na celodnevni delavnici + 5 mladostnikov na tečaju      
Skupaj: 10 177     187
Število vključenih družin /

30

 

30 30 90
Skupaj (posameznikov): 66 169     134
Število strokovnih delavcev, vključenih v izvajanje strokovnih nalog v strokovnem centru 8 8 8 8 8
8 + nina s., darja lukan, sabina, anja h., branka, peter rot = 14 8 + Nina S., Sabina Šilc, Anja Hočevar, Tadeja Sitar, Anja Pečaver, Tina Simoes Cortes, Darja Lukan, Marija Jeraša, Urška Lah, Jera Svetek, Anja Ponikvar, Aleksandra Horvat, Mateja Maljevac, Tanja Centa, Mateja Jenčič, Branka Terpin = 24
Skupaj: 14 24     24
Število  izobraževanj za starše (2 na leto v 2018, 2019, 2020) 0 2 2 2 6
1. šola za starše, 4 predavateljice, Moj otrok z okvaro vida, 29 staršev, 28. 9. 2017.

2. šola za starše, 3 predavateljice, Skrb staršev zase, 15. 3. 2018 ob 16.00, 15 staršev.

 

mag. Nina Čelešnik Kozamernik: Kako slepi in slabovidni otroci doživljajo sebe, 3. 10. 2017. 8 staršev.

3. šola za starše, 3 predavateljice, Prosti čas in narava, 22. 3. 2018 ob 16.00, 6 staršev.

 

4. šola za starše, del sobotne celodnevne delavnice za vse otroke in njihove starše, 3 predavateljice, Od nas v svet, 19. 5. 2018, 37 staršev.
5. šola za starše: Zdravje,  14. 6. 2018, 1 predavateljica, odpovedana, ker ni bilo prijav.

6.    šola za starše, 3. predavateljice, Prilagajanje

27. september 2018 ob 16.00, 12 staršev.

7.    šola za starše

Praktična znanja, 3 predavateljice, 11. oktober 2018 ob 16.00, 7 staršev

Andrej Pešec: Partnerstvo: tudi midva sva pomembna, 12. 10. 2017. 26 staršev.

dr. Dušan Rutar, Cirius Kamnik: Kaj lahko pove sodobna nevroznanost učiteljem, učencem in staršem. V obsegu 4 šolskih ur. 9. marec 2018 ob 12.45 – 1. del in 23. marec ob 12.45 – 2. del.

8 staršev

Marijan Lačen: Spolnost oseb s posebnimi potrebami, 8. 12. 2017, 14.30. 3 starši. Živeti in preživeti v družini s posebnimi potrebami, Familylab: Gabrijela Žlof Leskovšek, 2 pedagoški uri, 300 €, 18. 4. 2018 ob 17.00. 26 staršev.
Pogovor s slepim profesorjem gospodom Marinom Kačičem, 19. 5. 2018, 37 staršev.
Marko Juhant: Hiperprotektivnost: Ali me pretirano skrbi za otroka? Ali sodim med preveč zaščitniške starše? Ravnovesje med navajanjem na samostojnost in potrebo, da otroka zaščitim; 340,00 €, 2 uri. 04.10. 2018 ob 16.00. 21 staršev.
Skupaj (zunanji predavatelji + notranji):

2 + 2 notranji izobraževanji

4

4 + 6 notranjih izobraževanj

10

   

14

(6 zunanjih + 8 notranjih)

Število  izobraževanj za kader 6
Izvedeno: izobraževanje za kader: Marko Juhant: Delo s starši, 29.8. 2017 ob 9.00 in petek, 8.9. ob 12.45, 600€.. 55 delavcev. Irlen sindrom, Alan Penn, 29. januar 2018, 2 uri, 30 ljudi.
Marijan Lačen: Spolnost oseb s posebnimi potrebami, 8. 12. 2017, 14.30, 13 delavcev. Izobraževanje za Irlen screenerja – Nina ČK in Dragana, 26. in 27. janurja 2018.
izobraževanje za kader: dr. Dušan Rutar, Cirius Kamnik: Kaj lahko pove sodobna nevroznanost učiteljem, učencem in staršem. V obsegu 4 šolskih ur. 9. marec 2018 ob 12.45 – 1. del in 23. marec ob 12.45 – 2. del. 18 delavcev.
izobraževanje za kader: CVI, v Zagrebu, 13. in 14. april 2018. Janja Hrastovšek, Dragana Žunić, Aleksandra Horvat in Mateja Maljevac, 4 osebe.
TIPANKA O ŠVICARIJI, 25. april, 11.00-13.00. 1 zaposlena.
  Darja Taisa Cerkvenik: 27. avgusta in 29. avgusta 2018 (2-krat po 4 ure, od 8.00 do 11.30). Povezovalna komunikacija na delovnem mestu. 15 zaposlenih.
  Darja Taisa Cerkvenik: 23. oktobra 2018, in sicer v obsegu 4 ur, z začetkom ob 14.15. Preprečevanje izgorevanja in učinkovito upravljanje s stresom in časom. Cena: 760 € + 380 € = 1140 €, 15 zaposlenih.
Udeležba na peti mednarodni konferenci o specifičnih učnih težavah v Sloveniji. 28. in 29. september 2018 na PEF v Ljubljani. 1 zaposlena.
Marko Juhant: Hiperprotektivnost, 04.10. 2018 ob 16.00, 340€, 2 uri, 14 delavcev.
Skupaj (6): 2 9 11
Število udeležencev na izobraževanjih 27 57 70 30 184
Starši 37 + 29 = 66 169
Strokovni kader 55 + 13 = 68 30 + 2 + 18 + 4 + 1 + 15 +15 + 1 + 14 = 100
Skupaj: 134 269     403
Število podpisanih dogovorov s sodelujočimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi ali drugimi institucijami (5 šol, društvo Bravo, Svetovalni center) 15 15 15 15 60
Skupaj: 3 27     30

*Udeleže se lahko vsako leto menjajo.