Projekt v številkah

Pregled projekta Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v številkah; od marca 2017 do junija 2019

Pripravila: Nina Čelešnik Kozamernik, koordinatorica projekta                                                    Vodja projekta: Katjuša Koprivnikar, ravateljica Centra IRIS

Junij 2019

 

Pregled projekta v številkah dec 2018

Pregled projekta v številkah junij 2019

  2017 2018 2019 2020 Skupaj
Število vključenih otrok in mladostnikov 10 55 52 48 165
  10 PPPU + 5 testinih za celostno oceno + 21 slabovidnih za Irlen sindrom + 99 otrok, ki smo jim prilagodili tekmovanja (s 26 šolami imamo sklenjen dogovor o sodelovanju in prilagajanju gradiv) +37 otrok na celodnevni delavnici + 5 mladostnikov na tečaju      
Skupaj: 10 177     187
Število vključenih družin /

30

 

30 30 90
Skupaj (posameznikov): 66 169 20 šola za starše + 12 na predavanjih + 17 sobotna delavnica za družine = 49   184
Število strokovnih delavcev, vključenih v izvajanje strokovnih nalog v strokovnem centru 8 8 8 8 8
8 + nina s., darja lukan, sabina, anja h., branka, peter rot = 14 8 + Nina S., Sabina Šilc, Anja Hočevar, Tadeja Sitar, Anja Pečaver, Tina Simoes Cortes, Darja Lukan, Marija Jeraša, Urška Lah, Jera Svetek, Anja Ponikvar, Aleksandra Horvat, Mateja Maljevac, Tanja Centa, Mateja Jenčič, Branka Terpin = 24 8 + 5 (matija šilc, sabina, šilc, urška lah, pečaver, koprivnikar)
Skupaj: 14 24 13   51
Število  izobraževanj za starše (2 na leto v 2018, 2019, 2020) 0 2 2 2 6
1. šola za starše, 4 predavateljice, Moj otrok z okvaro vida, 29 staršev, 28. 9. 2017.

2. šola za starše, 3 predavateljice, Skrb staršev zase, 15. 3. 2018 ob 16.00, 15 staršev.

 

6.    šola za starše

Tema: Zdravje

7. marec 2019 ob 16.00

Koordinator: Sabina Šilc

–          Urška Lah, prof. def.: Stran s sladkorjem

–          Anja Pečaver, uni. dip. prof. športne vzgoje: Gibanje, drža, sproščanje

Sabina Šilc, univ. dipl. psih. in druž. terap.: Hrana za možgane in oči

mag. Nina Čelešnik Kozamernik: Kako slepi in slabovidni otroci doživljajo sebe, 3. 10. 2017. 8 staršev.

3. šola za starše, 3 predavateljice, Prosti čas in narava, 22. 3. 2018 ob 16.00, 6 staršev.

 

7.    šola za starše

Tema : Razvoj 3

14. marec 2019 ob 16.00

Koordinator: Matija Šilc

–          Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS: Samoodločanje

–          Sabina Šilc, univ. dipl. psih. in druž. terap.: Dolžnosti, meje, nagrade/ kazni

–          Matija Šilc, dipl. soc. del: Vpliv dobre samopodobe na uspešnost v življenju.

4. šola za starše, del sobotne celodnevne delavnice za vse otroke in njihove starše, 3 predavateljice, Od nas v svet, 19. 5. 2018, 37 staršev.
5. šola za starše: Zdravje,  14. 6. 2018, 1 predavateljica, odpovedana, ker ni bilo prijav.

8.    šola za starše, 3. predavateljice, Prilagajanje

27. september 2018 ob 16.00, 12 staršev.

9.    šola za starše

Praktična znanja, 3 predavateljice, 11. oktober 2018 ob 16.00, 7 staršev

Andrej Pešec: Partnerstvo: tudi midva sva pomembna, 12. 10. 2017. 26 staršev.

dr. Dušan Rutar, Cirius Kamnik: Kaj lahko pove sodobna nevroznanost učiteljem, učencem in staršem. V obsegu 4 šolskih ur. 9. marec 2018 ob 12.45 – 1. del in 23. marec ob 12.45 – 2. del.

8 staršev

Predavanje gospoda Marina Kačiča, asistenta na Fakulteti za socialno delo, Univerza v Ljubljani, tudi univ. dipl. socialnega delavca, sistemskega psihoterapevta, učnega terapevta in supervizorja, z naslovom »Invalid ali človek s hendikepom: dve poti ali le igra besed?«, 19. marca od 17.15  do 18.45
Marijan Lačen: Spolnost oseb s posebnimi potrebami, 8. 12. 2017, 14.30. 3 starši. Živeti in preživeti v družini s posebnimi potrebami, Familylab: Gabrijela Žlof Leskovšek, 2 pedagoški uri, 300 €, 18. 4. 2018 ob 17.00. 26 staršev. Pogovor z uspešno odraslo slepo osebo, Slovenko leta 2014, gospo Sonjo Pungartnik.
Pogovor s slepim profesorjem gospodom Marinom Kačičem, 19. 5. 2018, 37 staršev.
Marko Juhant: Hiperprotektivnost: Ali me pretirano skrbi za otroka? Ali sodim med preveč zaščitniške starše? Ravnovesje med navajanjem na samostojnost in potrebo, da otroka zaščitim; 340,00 €, 2 uri. 04.10. 2018 ob 16.00. 21 staršev.
Skupaj (zunanji predavatelji + notranji):

2 + 2 notranji izobraževanji

4

4 + 6 notranjih izobraževanj

10

2 + 2 notranji

4

 

18

(8 zunanjih + 10 notranjih)

Število  izobraževanj za kader 6
Izvedeno: izobraževanje za kader: Marko Juhant: Delo s starši, 29.8. 2017 ob 9.00 in petek, 8.9. ob 12.45, 600€.. 55 delavcev. Irlen sindrom, Alan Penn, 29. januar 2018, 2 uri, 30 ljudi. Predavanje gospoda Marina Kačiča, asistenta na Fakulteti za socialno delo, Univerza v Ljubljani, tudi univ. dipl. socialnega delavca, sistemskega psihoterapevta, učnega terapevta in supervizorja, z naslovom »Invalid ali človek s hendikepom: dve poti ali le igra besed?«, 19. marca2019, 10 strokovnih delavcev.
Marijan Lačen: Spolnost oseb s posebnimi potrebami, 8. 12. 2017, 14.30, 13 delavcev. Izobraževanje za Irlen screenerja – Nina ČK in Dragana, 26. in 27. janurja 2018. Pogovor z uspešno odraslo slepo osebo, Slovenko leta 2014, gospo Sonjo Pungartnik, 24. aprila 2019, 7 strokovnih delavcev.
izobraževanje za kader: dr. Dušan Rutar, Cirius Kamnik: Kaj lahko pove sodobna nevroznanost učiteljem, učencem in staršem. V obsegu 4 šolskih ur. 9. marec 2018 ob 12.45 – 1. del in 23. marec ob 12.45 – 2. del. 18 delavcev. 27. in 28. marec 2019 udeležba na XXVII. Izobraževalnih dnevih in 29. strokovnem srečanju vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Udeležila se je Dragana Žunič.
izobraževanje za kader: CVI, v Zagrebu, 13. in 14. april 2018. Janja Hrastovšek, Dragana Žunić, Aleksandra Horvat in Mateja Maljevac, 4 osebe. Interno izobraževanje za zaposlene: Kortikalna motnja vida (CVI), 28. junij 2019, 4 ure. Predavateljici: Janja Hrastovšek in Dragana Žunič, 43 udeležencev.
TIPANKA O ŠVICARIJI, 25. april, 11.00-13.00. 1 zaposlena. 9. in 10 maj 2019 udeležba na konferenci v Zagrebu z naslovom: »Iskustva prošlosti kao odgoovor na izazove budućnosti«. Konferenco je organizirala ustanova Malega doma iz Zagreba. Udeležila Dragana Žunič.
  Darja Taisa Cerkvenik: 27. avgusta in 29. avgusta 2018 (2-krat po 4 ure, od 8.00 do 11.30). Povezovalna komunikacija na delovnem mestu. 15 zaposlenih.
  Darja Taisa Cerkvenik: 23. oktobra 2018, in sicer v obsegu 4 ur, z začetkom ob 14.15. Preprečevanje izgorevanja in učinkovito upravljanje s stresom in časom. Cena: 760 € + 380 € = 1140 €, 15 zaposlenih.
Udeležba na peti mednarodni konferenci o specifičnih učnih težavah v Sloveniji. 28. in 29. september 2018 na PEF v Ljubljani. 1 zaposlena.
Marko Juhant: Hiperprotektivnost, 04.10. 2018 ob 16.00, 340€, 2 uri, 14 delavcev.
Skupaj (6): 2 9 5 11
Število udeležencev na izobraževanjih 27 57 70 30 184
Starši 37 + 29 = 66 169 49
Strokovni kader 55 + 13 = 68 30 + 2 + 18 + 4 + 1 + 15 +15 + 1 + 14 = 100 10 + 17+ 1+ 43 + 1 = 62
Skupaj: 134 269 121   524
Število podpisanih dogovorov s sodelujočimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi ali drugimi institucijami (5 šol, društvo Bravo, Svetovalni center) 15 15 15 15 60
Skupaj: 3 27 30   60

*Udeleženci se lahko vsako leto menjajo.

1. skupina do junija 2019                                                                                                                                      2. skupina do junija 2019                                                                                                                                      3. skupina do junija 2019                                                                                                                                        4. skupina do junija 2019