Mednarodni ustvarjalni tabor

  • Tabor za dvig socialnih kompetenc ter taktilna senzibilizacija

Vsako leto pred začetkom šole v avgustu izvedemo mednarodni ustvarjalni tabor za osebe s slepoto in slabovidnostjo. Tabor navadno traja od ponedeljka do petka. V dopoldanskem času udeleženci tabora uživajo na ustvarjalnih delavnicah, v popoldanskem času pa imajo delavnice za krepitev socialnih kompetenc in taktilno senzibilizacijo. Krepitev socialnih kompetenc vodi Ana Mohorko, taktilno senzibilizacijo pa Janja Hrastovšek