Mentorstvo ali izkušnje s prve roke

Kahlil Gibran (1883 – 1931), pesnik: »Vaši otroci niso vaši otroci. Sinovi in hčere klica Življenja k Življenju so. Po vas prihajajo, a ne od vas. Čeprav so z vami, niso vaša lastnina.«

Cilj mentorstva je izmenjava izkušenj, opolnomočenje, razrešitev dilem in vprašanj z vrstniki oz. ljudmi z enakimi interesi, napredek v znanju, spretnostih …

Pri izvajanju mentorstva sodelujemo s projektom                                                                                           Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje

Več: