Skotopični sindrom / Irlen sindrom

V Centru IRIS smo se izobrazili za presojevalce skotopičnega/Irlen sindroma. Izobraževanje je bilo prilagojeno posebej za učitelje osnovnih in srednjih šol, šolske svetovalne delavce vseh profilov, specialne in rehabilitacijske pedagoge, logopede, delovne terapevte, izvajalce DSP, očesne specialiste in ostale, ki se želijo usposobiti za delo z otroki in mladostniki s skotopičnim oz. Irlen sindromom in drugimi specifičnimi učnimi težavami.

Spoznali smo Irlen metodo, pridobili informacije o svetovni mreži Irlen, identificiranju posameznikov s skotopičnim oz. Irlen sindromom, spoznali učne in vedenjske značilnosti oseb s skotopičnim oz. Irlen sindromom, se seznanili z vplivom vidne zaznave na branje, računanje, prepisovanje in pisanje, vplivom vidne zaznave na zaznavanje globine in uporabo več čutil hkrati; uporabo bralne in zaznavne lestvice Irlen (IRPS). Izobraževanje je vključevalo tudi paleto strategij za pomoč pri skotopičnem oz. Irlen sindromu, vključno z uporabo Irlen barvnih folij; praktično uporabo bralne in zaznavne lestvice Irlen IRPS in spoznavanjem primerov, ko je uporaba individualno določenih barvnih filtrov irlen najboljša rešitev.

Želite preveriti, če ste vi ali vaš otrok kandidat za testiranje za Irlen sindrom?                          Najprej rešite Vprasalnik_Irlen_sindrom.

Veseli bomo vašega obiska.

1. O metodi

2. Testiranje

3. Priprava na testiranje

4. Dodatne informacije

5. Izjave uporabnikov in njihovih bližnjih

6. Video posnetki

7. Vprašalnik in informacije

8. Cenik