Skotopični sindrom / sindrom Irlen

V Centru IRIS smo se izobrazili za presojevalce skotopičnega sindroma/sindroma Irlen . Izobraževanje je bilo prilagojeno posebej za učitelje osnovnih in srednjih šol, šolske svetovalne delavce vseh profilov, specialne in rehabilitacijske pedagoge, logopede, delovne terapevte, izvajalce DSP, očesne specialiste in ostale, ki se želijo usposobiti za delo z otroki in mladostniki s skotopičnim sindomom oz. sindromom Irlen in drugimi specifičnimi učnimi težavami.

Spoznali smo Irlen metodo, pridobili informacije o svetovni mreži Irlen, identificiranju posameznikov s skotopičnim sindromom oz. sindromom Irlen, spoznali učne in vedenjske značilnosti oseb s skotopičnim sindromom oz. sindromom Irlen, se seznanili z vplivom vidne zaznave na branje, računanje, prepisovanje in pisanje, vplivom vidne zaznave na zaznavanje globine in uporabo več čutil hkrati; uporabo bralne in zaznavne lestvice Irlen (IRPS). Izobraževanje je vključevalo tudi paleto strategij za pomoč pri skotopičnem sindromu oz. sindromu Irlen, vključno z uporabo Irlen barvnih folij; praktično uporabo bralne in zaznavne lestvice Irlen IRPS in spoznavanjem primerov, ko je uporaba individualno določenih Irlen barvnih filtrov najboljša rešitev.

Želite preveriti, če ste vi ali vaš otrok kandidat za testiranje za sindrom Irlen?                          Najprej rešite Vprasalnik_Irlen_sindrom.

Veseli bomo vašega obiska.