Priznanje za Našo misel 100

Naše jubilejno glasilo, Šolsko glasilo Naša Misel ob 100-letnici šole, je dobilo priznanje Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.

Priznanje Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.    Naslovnica šolskega časopisa ob 100-letnici.

Našo misel je možno naročiti na Centru IRIS, in sicer po ceni 10€ za običajni in povečan tisk in brezplačno v brajici.