Glas o praznovanju 100-letnice smo ponesli tudi v tujino

Glas o praznovanju 100-letnice smo ponesli tudi v tujino:

100th Anniversary of IRIS Center, by Jera Svetek, mag. Nina
Celesnik Kozamernik and dr. Mateja Maljevac.

Prispevek je bil objavljen v reviji ICEVI-Europe Newsletter Issue 71 December 2019: http://icevi-europe.org/newsletter/issue71.php

Posnetek spletne strani ICEVI, kjer je vidna objava prispevka.