Arhivi Kategorije: IZOBRAŽEVANJA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Delavnica za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja – Veččutno učenje

Delavnica za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja – Veččutno učenje

V sredo, 23. 5. 2018, je v popoldanskem času na Centru IRIS potekala delavnica z naslovom Veččutno učenje, namenjena učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

Delavnice se je udeležilo 13 učencev. Delavnico so izpeljale Tina Cortes Simoes, Marija Repe Kocman in Tanja Rudolf.

Po zanimivem uvodnem raziskovanju posebnosti čutil pri ljudeh in živalih, so učenci obdelali značilnosti kraškega površja. Zakaj so jame takšne kot so, katera čutila ima zaradi tega razvita človeška ribica, kaj je to presihajoče jezero in kje so doma čarovnice, so nekateri primeri vprašanj, na katera smo odgovorili. Tema je bila predstavljena na praktičen način, saj so učenci lahko opazovali, poslušali, vonjali in tipali.

Sproščeno druženje ob koncu je potekalo med ustvarjanjem vetrnih ribic, ki so učencem pustile trajen spomin na delavnico na Centru IRIS.

Ana Mohorko, vodja delavnice

Center IRIS, 28. 5. 2018

Razvijanje bralnih veščin

V okviru projekta so se v začetku leta 2018 pričele izvajati individualne ure razvijanja bralnih veščin za otroke s PPPU. Vsak otrok je bil deležen 15 ur, v katerih smo preko različnih strategij in pripomočkov razvijali bralne veščine in strategije. Vse ure so bile izvedene na matičnih šolah otrok. Organizatorka in izvajalka individualnih bralnih ur je bila Sara Češarek, v sodelovanju s svetovalno službo in učitelji otrok.