Predstavitev v Beogradu

11. decembra 2017 na konferenci na temo: »Rad sa vizuelno ometenom i višestruko vizuelno ometenom decom, nove tendencije u radu,  problematika na koju se nailazi u radu sa ovom decom«, v Beogradu, šola za učence z okvaro vida “Veljko Ramadanović”. Predstavitev z naslovom: Stručni centar za celovitu podršku deci i omladini sa oštećenjem vida i deci i omladini sa teškoćama u učenju (mag. Nina Čelešnik Kozamernik).