Zagotavljanje trajnosti projekta

Znanje, ki ga bodo pridobili strokovni delavci centra, bodo lahko uporabljali pri vsakodnevnem delu z otroki in mladostniki tudi po zaključku projekta. Prav tako bodo na voljo vsi instrumentariji za celostno oceno, ki bodo na voljo za vse otroke in mladostnike v obravnavi.

Strokovna literatura, publikacije, brošure info točka, katalogi, video materiali in drugi materiali bodo na voljo za uporabo, informiranje, svetovanje tudi po zaključku projekta.

Tipne slikanice, zemljevidi, izdelani pripomočki, prilagojena oprema bo na voljo za izposojo tudi po zaključku projekta.

Oprema za prilagajanje gradiv, tiskanje, različne licence za oblikovanje bodo na voljo tudi po zaključku projekta.

Programi (tabori, delavnice, tečaji), ki jih bomo razvili v okviru projekta bodo osnova za izvajanje tudi v nadaljevanju.

Projekt je načrtovan tako, da lahko ponudi dobro osnovo za sistemsko ureditev strokovnega centra za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida kakor tudi otrokom in mladostnikom s PPPU ter omogoča trajnost rezultatov tudi po zaključku projekta.

Dogodke, ki smo jih že organizirali, si lahko ogledate preko spustnega menija na strani desno spodaj ali preko naslednjih povezav:

  1. Dogodki
  2. Izobraževanja za kader
  3. Izobraževanja za otroke in mladostnike
  4. Objave v medijih
  5. Predavanja za starše