Obravnava na domu za otroke v zgodnji obravnavi

Obravnave na domu za otroke iz zgodnje obravnave preko projekta izvajamo brezplačno za časa trajanja projekta. Obravnave so namenjene predšolskim otrokom s slepoto in slabovidnostjo in njihovim staršem. Obravnave izvajata Dragana Žunič in Janja Hrastovšek.

  • V šolskem letu 2017/18 je bilo izvedeno sedem od osmih načrtovanih obravnav na domu v obsegu 20 ur na družino. Kljub temu, da je bila že dogovorjena ena obravnava ni bila realizirana zaradi nujne hospitacije in zdravljenja otroka.
  • V šolskem letu 2018/19 je bilo izvedeno šest od šestih načrtovanih obravnav na domu.
  • V šolskem letu 2019/2020 preko projekta potekajo obravnave otrok iz zgodnje obravnave na domu.

 

  • Leto 2020/2021

V šolskem letu 2020/2021 zaradi razglašene epidemije in ukrepov s strani vlade, smo obravnave na domu izvajali nekoliko drugače. Načrtovane obravnave na domu so se izvajale na daljavo prek videokonferenčnih orodij (ZOOM, MS Teams) z družinami, ki so za tovrstno izvedbo bile zainteresirane. Obravnave na daljavo so bile močno orientirane k svetovanju in odgovarjanju na vprašanja staršev in sorodnikov otrok v obravnavi. Podajali smo navodila, nasvete in predlagali aktivnosti za razvijanje glede na področja primanjkljajev. Spremljanje in evalvacijo napredka po zastavljenih ciljih obravnav med pandemijo smo izvajali na podlagi video gradiva, ki so nam ga starši pošiljali na vpogled.

 

  • Leto 2021/2022

Prav tako bomo v letošnjem letu obravnave na domu izvajali po podobnem principu kot v lanskem šolskem letu. Načrtovane obravnave se bodo izvajale na daljavo preko videokonferenčnih orodij.