Skotopični sindrom/sindrom Helen Irlen

V Centru IRIS smo se izobrazili za presojevalce skotopičnega sindroma/sindroma Helen Irlen. Izobraževanje je bilo prilagojeno posebej za učitelje osnovnih in srednjih šol, šolske svetovalne delavce vseh profilov, specialne in rehabilitacijske pedagoge, logopede, delovne terapevte, izvajalce DSP, očesne specialiste in ostale, ki se želijo usposobiti za delo z otroki in mladostniki s skotopičnim sindromom oz. sindromom Helen Irlen in drugimi specifičnimi učnimi težavami.

Skotopičnost ali skotopični sindrom v slovenščini opredeljuje besedna zveza otežkočeno gledanje. Skotos v stari grščini pomeni temo, končnica -opia pa je povezana z očmi in izvira iz latinščine. Beseda skotopičnost se je začela uporabljati v začetku 20. stoletja (Kosmač 2016).

Spoznali smo Irlen metodo, pridobili informacije o svetovni mreži Irlen, identificiranju posameznikov s skotopičnim sindromom oz. sindromom Helen Irlen, spoznali učne in vedenjske značilnosti oseb s skotopičnim sindromom oz. sindromom Irlen, se seznanili z vplivom vidne zaznave na branje, računanje, prepisovanje in pisanje, vplivom vidne zaznave na zaznavanje globine in uporabo več čutil hkrati; uporabo bralne in zaznavne lestvice Irlen (IRPS). Izobraževanje je vključevalo tudi paleto strategij za pomoč pri skotopičnem sindromu oz. sindromu Irlen, vključno z uporabo Irlen barvnih folij; praktično uporabo bralne in zaznavne lestvice Irlen IRPS in spoznavanjem primerov, ko je uporaba individualno določenih Irlen barvnih filtrov najboljša rešitev.

Želite preveriti, če ste vi ali vaš otrok kandidat za testiranje za sindrom Irlen?                          Najprej rešite Vprasalnik_Irlen_sindrom.

Veseli bomo vašega obiska.