Zbornik ob 100. obletnici

Izšel je zbornik ob 100. obletnici

V knjižnici Centra IRIS  je na voljo zbornik z naslovom  “Celostna obravnava, vseživljenjsko učenje in socialna vključenost oseb z okvaro vida”. V njem je zbranih kar 57 prispevkov, ki so nastali v sodelovanju s šolami in različnimi domačimi in tujimi ustanovami za slepe in slabovidne.

Zbornik lahko tudi naročite in prevzamete pri nas na centru. Naročila sprejemamo na naslov: tanja.rudolf@center-iris.si
Zbornik je brezplačen.

Zbornik_objava

Zbornik_prilagojeno

Prispevki so bili predstavljeni na prvi strokovni konferenci Centra IRIS z mednarodno udeležbo, ob 100. obletnici šole za slepe in slabovidne na Slovenskem.

O zborniku Celostna obravnava, vseživljenjsko učenje in socialna vključenost oseb z okvaro vida

V sklopu praznovanja 100-letnice obstoja šole za slepe, smo v Centru IRIS imeli različne aktivnosti, katerih namen je bil ozaveščanje strokovne in širše javnosti kot tudi  ljudi z okvaro vida o prehojeni poti, dosežkih in viziji razvoja tega področja.

Med drugim smo organizirali mednarodno strokovno konferenco, kjer smo strokovnjaki izmenjavali izkušnje na tem področju. Rezultat strokovne konference je zbornik strokovnih člankov na 500 straneh, ki povzema naše znanje in izkušnje iz inkluzije, izobraževanja do vstopa v šolo, v času šolanja in tudi kasneje v času intenzivnejšega socialnega vključevanja v lokalno skupnost. Predstavili smo projekte Centra IRIS, ki so namenjeni še večjemu izboljšanju kvalitete dela centra, izboljšanju kvalitete življenja uporabnikov, povezovanju strokovnjakov različnih strok, institucij. Predstavili smo ustanove za slepe in slabovidne.

Gre res za bogato gradivo, ki ga v takem obsegu pri nas še nismo objavili. Zbornik Celostna obravnava, vseživljenjsko učenje in socialna vključenost oseb z okvaro vida je obvezno čtivo za vse, ki delamo z osebami z okvaro vida vseh starosti, naše delo pa je v njem dobro predstavljeno tudi zainteresirano laično javnost.

Izposodite si ga lahko tudi v knjižnici Centra IRIS.