Prilagajanje tekmovalnih pol

V Centru IRIS od leta 2017 vodimo projekt z naslovom Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznem področju učenje (PPPU) v okviru katerega prilagajamo tudi določena tekmovanja za slepe in slabovidne.

Tekmovanja, ki so prilagojena za slabovidne, bi v določeni meri lahko ustrezala tudi nekaterim otrokom s PPPU. Pri prilagoditvah gre le za tehnične prilagoditve, in sicer: povečava pisave na velikost 18, večji razmik med vrsticami, oblikovanje besedila, ki je primerno za slabovidne, slikovno gradivo z več kontrasta …

Za pridobitev prilagojene pole morate vsaj 14 dni pred datumov izvedbe tekmovanja, o potrebi po prilagoditvi obvestiti izvajalca tekmovanja in Center IRIS, da lahko pravočasno in ustrezno prilagodi posamezne tekmovalne pole. Pri tem je potrebno na Center IRIS javiti elektronski naslov mentorja ali organizatorja tekmovanja na šoli, da se prilagojena pola lahko posreduje.

Obveznosti šole:

  • šola mora učenca/dijaka prijaviti na tekmovanje pri organizatorju tekmovanja in ga obvestiti o posebnih potrebah učenca/dijaka,
  • o prijavi na tekmovanje obvestiti tudi Center IRIS (najkasneje 14 dni pred tekmovanjem),
  • učencu/dijaku zagotoviti potrebščine in pripomočke, ob tem pa upoštevati pogoje, ki jih zahteva organizator tekmovanja,
  • po potrebi zagotoviti poseben prostor in nadzorne učitelje,
  • v primeru, da se učenec/dijak udeleži področnega/regijskega ali državnega tekmovanja, obvestiti Center IRIS ter šolo izvajalko tekmovanja o posebnih potrebah učenca/dijaka ter zagotoviti pripomočke,
  • prilagojeno polo natisniti na otroku ustrezen papir,
  • obvestiti izvajalca tekmovanja in Center IRIS v primeru odjave učenca/dijaka od tekmovanja.

Center IRIS bo v šolskem letu 2019/2020:

  • v skladu z zahtevami tekmovalne komisije tehnično prilagajal tekmovalne pole za tiste tekmovalne skupine, za katere bo prejel podatke o prijavi na tekmovanje,
  • zagotovil tehnične prilagoditve pol v povečavi za vse razrede enotno (prilagoditev velikosti pisave na Arial 18 za pole vseh tekmovalnih skupin, ustrezni razmiki, oblikovanje in prelom ter prilagojeno slikovno gradivo),
  • posredoval prilagojene pole na šolo oz. v skladu z dogovorom z organizatorji tekmovanj.

V primeru, da boste izkoristili prilagojene tekmovalne pole in jih ponudili vašim učencem/dijakom s PPPU, bomo veseli vaše povratne informacije (marija.kocman@center-iris.si).