Nakup strokovne literature

»Šola mora narediti nekaj več … V njih mora zbuditi veselje do življenja in jim biti v oporo in pomoč v obdobju, ko jih razmere v njihovem razvoju ženejo, da začnejo rahljati vezi z domom in družino. Nesporno se mi zdi, da šola tega ne počne in da v marsičem ne izpolnjuje svojih nalog, to je nadomestiti družino in zbuditi zanimanje za življenje, ki se odvija zunaj, v svetu. S tem ne mislim kritizirati šole in njene sedanje strukture, vendar naj mi bo dovoljeno poudariti predvsem eno: šola ne sme nikoli pozabiti, da ima opravka s še nezrelimi posamezniki, ki jim ne sme odrekati pravice, da se zadržujejo v določenih, celo nerazveseljivih razvojnih fazah. Ne sme si jemati pravice do neizprosnosti življenja, ne sme hoteti, da bi bila kaj več kot igra življenja.«                                                                                               Vir: Galimberti, Umberto. 2009. Grozljivi gost: nihilizem in mladi. Ljubljana: Modrijan.

Naslov:
1.    Irlen: The Irlen Revolution
2.    Ireln: Sports Concussion
3.    Irlen: Reading by colours
4.    Bratty Cat
5.    3 CD na temo Irlen sindroma
6.    SPA priročnik
7.    SV-O priročnik
8.    SDS priročnik
9.    VUN priročnik
10. VSTM priročnik
11. BFQ priročnik
12. Juhant: Pogovori
13. Juhant: Punce, glavo gor!
14. Juhant: Pogrešani napotki
15. Juhant: 62 napačnih razlogov – Zakaj učitelji v OŠ zahtevajo naloge in učenje med počitnicami in prazniki?
16. Juhant: Mali nasilnež
17. Juhant: Srečni otroci
18. Glumbić, N.(ur.): Teorija uma dece sa posebnim potrebama
19. Gligorović, M.: Procena radnih sposodbnosti i veština osoba sa intelektualnom ometenošću
20. Glumbić, N.:Skrining poremečaja komunikacije
21. Marinković, D.: Biološke osnove kognitivnih funkcija
22. Stamenković, D., Jankov, M.: Fiziološka optika