Prilagajanje in tiskanje učnih gradiv v brajico

V okviru projekta Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ponujamo brezplačno prilagajanje, oblikovanje in tiskanje učnih gradiv v brajici.

Naprošamo vas, da nam učna gradiva, ki jih pri svojem pouku potrebujete (posamezni deli učbenikov in delovnih zvezkov, učne liste, izhodiščna besedila pri NPZ-jih, poklicni ali splošni maturi…) posredujete digitalno (Wordov dokument) na e-poštni naslov pripomocki@center-iris.si. Vse posebnosti besedila, ki so za vas pomembne (odstavki, zamiki odstavkov, kitice ipd.) označite ali zapišite vaše želje, da jih bomo upoštevali pri oblikovanju besedila za tisk v brajici.

Omenjena gradiva posredujte vsaj 14 dni pred datumov, ko jih boste potrebovali pri pouku. V tem času bomo lahko gradiva ustrezno oblikovali, prilagodili, natisnili in jih posredovali na vašo šolo.

Do konca decembra 2019 smo v brajici natisnili 2416 strani besedila, kar je prilagojenih 882 strani običajnega tiska.