Področja dela

V okviru projekta se bo delovanje strokovnega centra omejilo na naslednja področja delovanja:

  1. pomoč in podpora otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter njihovim staršem v porodnišnici, razvojni ambulanti, vrtcih,
  2. izvajanje specialno-rehabilitacijske obravnave v vrtcih, šolah, strokovnem centru ali na domu, ki ni del dodatne strokovne pomoči po odločbi o usmeritvi,
  3. svetovanje za starše, strokovne delavce in drugo zainteresirano javnost o organizaciji pouka, pripravi učnih gradiv, socialnem vključevanju, izbiri pripomočkov in opreme, načrtovanju dejavnosti,
  4. izobraževanje za starše, strokovne delavce in drugo zainteresirano javnost,
  5. razvoj, izdelava in izposoja didaktičnih pripomočkov, tipnih slikanic,
  6. izposoja razpoložljive prilagojene računalniške in optične opreme,
  7. prilagajanje učnih gradiv,
  8. informiranje staršev, otrok, zainteresirane javnosti,
  9. vodenje in organizacija dela v strokovnem centru.