Vodenje projekta Strokovnega centra

Vodenje strokovnega centra bo prevzela ravnateljica, koordinacijo med posameznimi enotami pa bo prevzel strokovni vodja strokovnega centra. Znotraj posameznih enot bodo delovali strokovni timi.

Vodja strokovnega centra (ravnateljica), strokovni vodja strokovnega centra in vodje posameznih enot se bodo redno srečevali na delovnih sestankih, na katerih bodo načrtovali in evalvirali izvajanje posameznih dejavnosti strokovnega centra.

Strokovni vodja bo z vodji posameznih enot sodeloval tudi v vmesnem času. Tako bo zagotovljen prenos informacij.

Realizacijo finančnega dela projekta bosta izvajali in vodili ravnateljica in računovodkinja Centra IRIS.