Prostor za vse

Spoštovani,

dogodek Prostor za vse je presegel vsa naša in upam da tudi vsa pričakovanja obiskovalcev.

Številne ustanove so skupaj z mladimi izvedle bogat program strokovnih kot tudi zabavnih ter kulturnih vsebin.

Občutek na gradu je bil zares poseben in deljenje tako imenitnega prostora z vsemi udeleženci, je bila izjemno dragocena izkušnja tako nam organizatorjem, kot tudi mladim. Imeli so možnost svojo kompetentnost deliti z vsemi obiskovalci, kot se tudi povezovati ter stkati nove prijateljske vezi. Skupaj se odločamo, da bomo prizadevanja po omogočanju ustreznejših pogojev za družbeno vključenost vseh, nadgrajevali v prihodnje. V bližnji prihodnosti bo na voljo vsem tudi spletno orodje ”Odprtogled”, katerega namen je povezovanje vseh deležnikov pri realizaciji ciljev, tako na ravni posameznika (npr. mladi) kot tudi ustanove, staršev ter delodajalci in drugih,… Posledično se vsem, ki ste kakorkoli prispevali za izvedbo dogodka PROSTORA ZA VSE, iskreno zahvaljujemo ter sporočamo, da se kmalu ponovno srečamo – v novih prostorih za vse! 😉

Spodaj pa še galerija, ki bo upamo, spodbudila še več ljudi k prizadevanju za skupen dobrobit in ”odprtoglednosti” : 🙂

Posebej pa se želimo zahvaliti še našim donatorjem, to so Mestna občina Ljubljana, HELIOS TBLUS, Ljubljansko parkirišče in tržnice ter Ljubljanski grad.

Mestna občina Ljubljana ter g. župan Zoran Jankovič sta nam omogočila sanje o ”Prostoru za vse” s kritjem stroškov najema grajskih prostorov. Dodana vrednost sta bila prav tako obisk podžupana MOL g. Dejana Crneka ter naše skrbnice projekta ”Socialne vključenosti” s strani MIZŠ, go. Tjaše Koselj. Ljubljanski grad pa je z izjemno profesionalnostjo, strokovnostjo ter posluhom do naših dodatnih potreb pristopil ter zagotavljal izvedbo, ki nam bo za vedno ostala v spominu!

Hvala še enkrat!