Podpora in pomoč vrtcem in šolam

V skupini se je oblikoval protokol za prehode med okolji, institucijami.

Dokument je nastal v okviru projekta Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, na osnovi opravljenega dela v projektu Step up in strokovnega članka z naslovom Prehodi iz osnovne v srednjo šolo (mag. Nina Čelešnik Kozamernik) znotraj ožje delovne skupine.

Sledilo bo še preizkušanje v praksi.

Smernice pri prehodih_maj_2020.pdf