Storitve v okviru projekta

V okviru projekta bomo izvajali naslednje storitve:

 1. svetovanje in motiviranje (otroci in mladostniki, starši),
 2. multidisciplinarna specialnopedagoška ocena (otroci in mladostniki),
 3. izdelava individualiziranih programov (otroci in mladostniki),
 4. pomoč pri sprejemanju motnje vida posamezniku in njegovi družini (starši in ožji družinski člani),
 5. razvijanje kompenzacijskih spretnosti (otroci in mladostniki),
 6. svetovanje pri prilagajanju okolja (šolsko, domače, delavno, širše okolje),
 7. razvijanje komunikacijskih spretnosti (otroci in mladostniki),
 8. svetovanje pri izbiri in uporabi prilagojene opreme (otroci in mladostniki, starši, strokovni delavci),
 9. svetovanje pri načrtovanju prostočasnih in rekreacijskih aktivnosti (otroci in maldostniki, starši, strokovni delavci),
 10. svetovanje pri opravljanju praktičnega usposabljanja z delom ali zaposlitve (mladostniki, starši, strokovni delavci, delodajalci),
 11. priprava mnenj, ocen in poročil (strokovni delavci strokovnega centra),
 12. izobraževanje (strokovni delavci centra, drugi strokovni delavci, starši, širša javnost).