Projekt v številkah

Projekt Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v številkah do decembra 2019

Število: Skupaj
Vključenih otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 344
Vključenih posameznikov 305
Strokovnih delavcev, vključenih v izvajanje strokovnih nalog znotraj projekta Strokovni center 8
Izvedenih izobraževanj 40
Udeležencev na izobraževanjih 585
Podpisanih dogovorov s sodelujočimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi ali drugimi institucijami 64
Prilagojenih strani v brajici 2413
Strani običajnega tiska 882
Tipnih slikanic 10
Učencev in dijakov, ki so tekmovali 274
Prilagojenih tekmovanj 83
Različnih prilagoditev tekmovanj 207
Izdelanih pripomočkov 30
Prilagojenih zemljevidov 6
Naročenih zemljevidov za slabovidne (osnova za zemljevide za slepe) 30
Razdeljenih brošur Strokovnega centra 1927
Kosov kupljene strokovne literature 20

Seznam kazalnikov