PPPU

AKTIVNOSTI ZA SUT in PPPU, ki jih izvaja Center IRIS:

–            Veččutna delavnica,

–            Tečaj tipkanja,

–            Tečaj branja,

–            Preliminarno testiranje SNAP in predlogi za delo, prilagoditve in pripomočke glede na rezultate (zgodnja diagnostika, pomoč na 4. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči – pomoč zunanje institucije),

–          Izposoja učbenikov, beril v povečanem tisku, knjige za enostavno branje,

–            Prilagajanje tekmovanj za otroke z UT in PPPU,

–            Izposoja pripomočkov (makete, zemljevidi, lupe),

–            Delavnice in seminarji (prilagajanje gradiv, specialni pripomočki, svetovanje za delo s SUT).

Za več informacij kontaktirajte: Sara Češarek, sara.cesarek@center-iris.si

————————————————————————————————————————-

Imate otroka ali učenca, ki ima primanjkljaj na posameznem področju učenja ali se vam to šele dozdeva?

Obrnite se na strokovnjake in z veseljem vam bodo pomagali.

Kontakt: www.cspp.splet.arnes.si

Brošura: OŠ Dragotina Ketteja CSPP