Video posnetki z didaktičnimi in metodičnimi priporočili

Video posnetki z didaktičnimi metodičnimi priporočili so namenjeni izobraževanju in informiranju vseh zainteresiranih in ozaveščanju širše javnost o slepoti in slabovidnosti ter primanjkljajih na posameznih področjih učenja.