Šola za starše 2017 / 2018

Vabilo skupno na šole za starše 1. leto 2017_2018

Šola za starše 2017 2018

 1. srečanje:

Moj otrok z okvaro vida, 28. 9. 2017 ob 16.00

 • Anja Hočevar, ekon. teh.: Moja izkušnja
 • Branka Terpin, učitelj mob. in or.: Mobilnost, orientacija in simulacijska očala
 • Sabina Šilc, univ. dipl. psih. in druž. terap.: Osebnost in socialna vključenost
 • Nina Čelešnik Kozamernik: Kako slepi in slabovidni otroci doživljajo sebe

 

 1. srečanje:

Skrb staršev zase, 15. 3. 2018 ob 16.00

 • Tanja Rudolf, dipl. slik.: Sproščanje v ustvarjalni delavnici
 • Anja Pečaver, uni. dip. prof. športne vzgoje: Vaje za telo in duha
 • Sabina Šilc, univ. dipl. psih. in druž. terap.: Stres in izgorevanje

 

 1. srečanje:

Prosti čas in narava, 22. 3. 2018 ob 16.00

 • Grega Hribar, dipl. fiz.: Gremo z otrokom v gozd
 • Tina Simoes Cortes, univ. dipl. prof. bio. in gosp.: Eko vrt
 • Nina Schmidt, prof. lik. ped.: Ustvarjanje, vpliv umetnosti na življenje
 • Tadeja Sitar, dipl. vzg. predš. otr.: Igra z naravnimi materiali

 

 1. srečanje:

Od nas v svet, 19. 5. 2018 ob 16.00

 • Marija Jeraša, prof. ang. in fra.: Prehodi
 • Darja Lukan, univ. dipl. OEC in Matija Šilc, dipl. soc. del.: Zaposlitve, zaposljivost in soc. vključenost
 • Sabina Šilc, univ. dipl. psih. in druž. terap.: Prehod v odraslost in samostojnost

 

 1. srečanje:

Zdravje,  19. 5. 2018 ob 16.00

 • Urška Lah, prof. def.: Stran s sladkorjem
 • Sabina Šilc, univ. dipl. psih. in druž. terap.: Hrana za možgane in oči
 • Anja Pečaver, uni. dip. prof. športne vzgoje: Gibanje, drža, sproščanje