Cilji projekta znotraj 3. skupine

CILJI PROJEKTA znotraj 3. skupine:

  1. Svetovati, izobraževati, informirati ter nuditi podporo družinam: slediti napredek staršev v poznavanju prilagojene opreme in pripomočkov, specialnih znanj, celostnega razvoja otroka.
  2. Svetovati, izobraževati, informirati in zagotoviti pomoč in podporo strokovnim delavcem vrtcev in šol: slediti občutku kompetentnosti za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov z okvaro vida ter otrok in mladostnikov s PPPU, predstaviti jim poznavanje specialnih znanj, uporabe pripomočkov, prilagojene opreme.
  3. Vplivati na spremembo stališč v povezavi z inkluzivnim vključevanjem otrok in mladostnikov z okvaro vida ter otrok in mladostnikov s PPPU.