Razvijanje bralnih veščin

Razvijanje bralnih veščin preko projekta izvajamo brezplačno za časa trajanja projekta. Delavnice razvijanja bralnih veščin so namenjene otrokom s PPPU, ki imajo težave na področju branja in bralnega razumevanja. Delavnice vsako leto vodi Sara Češarek. Na delavnice sprejme 5 otrok, katerim nameni 15 pedagoških ur pomoči za premagovanje primanjkljajev na področju branja.

  • Leto 2017/2018

Delavnice smo izvajali od 23. 11. 2017 do 22. 3. 2018. Vsakemu otroku je bilo namenjenih 15 ur. Individualne ure smo izvajali 1x tedensko s 5 otroki. Na začetku smo preverili bralne funkcije s pomočjo MBP testa, ki smo ga na koncu ponovili, da bi lahko objektivno merili napredek. Znotraj ur smo nato razvijali ter premagovali primanjkljaje, ki jih je MBP pokazal. Predvsem smo strmeli k izboljšanju bralne hitrosti, samoposlušanju in samopopravljanju napak pri branju ter zmanjševali odpor do branja.

  • Leto 2018/2019

Delavnice smo izvajali od 04. 10. 2018 do 24. 01. 2019. Vsakemu otroku je bilo namenjenih 15 ur. Individualne ure smo izvajali 1x tedensko s 5 otroki. Na začetku smo preverili bralne funkcije s preverjanjem tekočnosti in hitrosti branja, ki smo ga na koncu ponovili, da bi lahko objektivno merili napredek. Znotraj ur smo nato razvijali ter premagovali primanjkljaje, ki so se pri otrocih pokazali. Predvsem smo strmeli k izboljšanju bralne hitrosti, samoposlušanju in samopopravljanju napak pri branju ter zmanjševali odpor do branja.

  • Leto 2019/2020

V letošnjem šolskem letu so mesta na delavnici za razvijanje bralnih veščin že zapolnjena. Delavnico izvaja Sara Češarek, sara.cesarek@center-iris.si

  • Leto 2020/2021

V šolskem letu 2020/2021 zaradi razglašene epidemije in ukrepov s strani vlade, bralnih ur nismo mogli izvajati.

  • Leto 2021/2022

V letošnjem šolskem letu so mesta na delavnici za razvijanje bralnih veščin že zapolnjena. Delavnico izvaja Mia Kačič, mia.kacic@center-iris.si