Priprava na testiranje

Testiranje se opravlja v dopoldanskem času, ob prisotnosti staršev.

Otrok prej ne sme naprezati oči, opravjati šolskega dela, gledati televizije, uporabljati tablice ali telefona …

Testiranje se opravlja v prostorih Centra IRIS, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana po predhodnem dogovoru po mailu (nina.celesnik@center-iris.si).