Veččutno učenje – delavnica

Delavnico za otroke s PPPU z naslovom veččutno učenje izvaja Ana Mohorko. Vsako leto imajo otroci s PPPU možnost priti na delavnico veččutnega učenja. Prijave zbira Ana Mohorko, ana.mohorko@center-iris.si. Na delavnici učenci izkusijo določeno temo skozi vsa čutila. Delavnica je brezplačna in poteka v popoldanskem času na Centru IRIS.

  • Poročilo delavnice veččutnega učenja za šolsko leto 2017/2018

Delavnica je potekala 23. 5. 2018, v popoldanskem času (14:00 – 18:00) na Centru IRIS . Udeležilo se je 13 učencev. Delavnico so v treh delih izpeljale Tina Cortes Simoes, Marija Repe Kocman in Tanja Rudolf.                                                                                                                            V prvem delu delavnice so učenci raziskovali posebnosti čutil pri ljudeh in živalih. Poleg zanimivih informacij o delovanju človeških čutil, so si učenci ogledovali slike, kako določene živali vidijo, s pripomočki preizkušali, kako nekatere živali slišijo ter s prevezami na očeh ugotavljali različne vonje in s tipom predmete različnih struktur in oblik. V drugem delu so učenci obdelali značilnosti kraškega površja. Zakaj so jame takšne kot so, katera čutila ima zaradi tega razvita človeška ribica, kaj je to presihajoče jezero in kje so doma čarovnice, so nekateri primeri vprašanj, na katera smo odgovorili. Tema je bila predstavljena na praktičen način, saj so učenci lahko opazovali slike, preko kemijskega poskusa poslušali ali je dana kamnina iz apnenca ali ne ter tipali modele jame, Cerkniškega polja, čarovnice ter prave stalagmite in stalaktite. Sproščeno druženje ob koncu je potekalo med ustvarjanjem vetrnih ribic. Učenci so lepili pripravljene materiale, strigli papir in nastale vetrne ribice po svoje umetniško okrasili.

  • Poročilo delavnice veččutnega učenja za šolsko leto 2018/2019

Delavnica Veččutno učenje je potekala 7. 3. 2019, v popoldanskem času (15:00 – 19:30) na Centru IRIS. Letos je bila delavnica združena z delavnico za slepe in slabovidne učence iz prve triade. Vabilo je bilo poslano na različne OŠ s katerimi preko projekta sodelujemo. Udeležil se je en učenec (3. razred) s PPPU in deset učencev s slepoto in slabovidnostjo. Delavnico so po posameznih treh delih izpeljale Tina Cortes Simoes, Tina Kastelic in Ana Mohorko.                                                                                                                                                                      V prvem delu delavnice so učenci raziskovali posebnosti čutil pri ljudeh in živalih. Poleg zanimivih informacij o delovanju človeških čutil, so si učenci ogledovali slike, kako določene živali vidijo, s pripomočki preizkušali, kako nekatere živali slišijo ter s prevezami na očeh ugotavljali različne vonje, okuse in s tipom predmete različnih struktur in oblik. V drugem delu so učenci izvedli nekaj zanimivih poskusov, preko katerih so ugotavljali različne lastnosti predmetov glede na temperaturo, težo, topnost itd. Učenci so bili razdeljeni po skupinah in najprej opazovali učiteljico pri izvedbi poskusa, nato pa jih izvajali tudi sami. Pri zadnjem delu so si učenci pripravili svojo večerjo – tople sendviče. Najprej so naribali sir, nato na kruh dodajali živila, čistili mize, pripravili pogrinjke na mize in pomili ter pobrisali posodo.

  • Veččutna delavnica za šolsko leto 2019/2020

V letošnjem letu bo delavnica 5. marca, v popoldanskem času. Prijavnica bo na spletni strani dostopna vsaj 14 dni prej.