Omogočiti delovno izkušnjo dijaku/študentu

  • Delovna izkušnja v Centru IRIS 2017-2020

V Centru IRIS smo letos poleti odprli hostel 6 pik, ki je deloval v poletnih mesecih. Delovno izkušnjo smo na recepciji hostla omogočili 2 dijakinjam s slepoto in slabovidnostjo ter trem študentom s slepoto ali slabovidnostjo. Naša želja je, da bi lahko vsako leto v počitniškem času preko hostla omogočili delovno izkušnjo dijakom in študentom s slepoto in slabovidnostjo.

  • Delovna izkušnja za en dan 2017-2020

V letošnjem letu bomo prav tako omogočili delovno izkušnjo dijaku ali študentu za en dan. Vodja in organizator delovne izkušnje za en dan je Darja Lukan.

  • Delovna izkušnja v Centru IRIS 2021/22

V Centru IRIS se je delovna izkušnja zaradi trenutnih razmer izvajala v nekoliko drugačni obliki. Znotraj delovne izkušnje smo se povezali tudi s projektom prehod mladih na trg dela ter učitelji v posebnem programu in poskusili nuditi učencem na Centru IRIS najrazličnejše delovne izkušnje.

  • Delovna izkušnja za en dan 2021/22

Vsako leto pa se potrudimo tudi omogočiti in organizirati delovno izkušnjo za en dan, dijaku ali dijakinji s slepoto ali slabovidnostjo v inkluziji. Glede na interes posameznikov kontaktiramo različna podjetja, ki tovrstno izkušnjo lahko nudijo. Vse poteka z mentorstvom delavcev Centra IRIS in mentorstvom zaposlenih na določenem podjetju. Tako lahko podjetju nudimo izobraževanje o pripomočkih in prilagoditvah delovnega mesta za osebe s slepoto ali slabovidnostjo. Delovno izkušnjo za en dan vodi Helena Medved Ivanuš (helena.medved-ivanus@center-iris.si).