Sodelovanje z različnimi ustanovami

V okviru projekta Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja sodelujemo z mnogimi, npr.: fakultetami, šolami, vrtci, šolo za ravnatelje, Zvezo društev slepih in slabovidnih, medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih, Očesno kliniko, Inštitutom za skotopični sindrom/Irlen kliniko Slovenija, FamilyLab-om, zunanjimi predavatelji …