Dostopnost spletnih strani za slepe

Slepi učenci lahko z ustrezno opremo (bralnik zaslonsle slike, sintetizator slovenskega govora, brajeva vrstica) in znanjem dostopajo do spletnih vsebin, ki so oblikovane po pravilih dostopnosti.
Pri delu na daljavo učitelji uporabljamo spletna mesta z raznolikimi vsebinami. Pri izbiri vsebin za slepe učence pa lahko dostopnost na grobo ocenimo po korakih, ki so opisani v navodilih Kako preveriti dostopnost spletne vsebine za slepe učence.