Tečaj računalništva

Tečaj računalništva preko projekta izvajamo brezplačno za časa trajanja projekta. Tečaj je namenjen otrokom s PPPU, ki bim jim veščine hitrega 10 prstnega tipkanja in organiziranja datotek na računalniku, pomagale pri hitrejšem in učinkovitejšem sledenju pouka. Tečaj vsako leto vodi Tomaž Dojnik.

  • Leto 2017/18

Tečaj računalništva s tipkanjem je bil izveden med 13.11.2017 in 12.3.2018. Na začetku je tečaj obiskovalo 5 učencev, med letom je 1 učenec prenehal obiskovati tečaj zaradi osebnih razlogov. 4 učenci so uspešno zaključili tečaj le 1, ki je zaradi osebnih razlogov prenehal ni uspešno zaključil. Delo je potekalo po predvidenem planu, z največjim poudarkom na slepem 10 prstnem tipkanju.

  • Leto 2018/2019

tečaj računalništva s tipkanjem je bil izveden med 2.10.2018 in 29.1.2019, tečaj je obiskovalo 5 učencev in vsi so uspešno zaključili. Delo je potekalo po predvidenem planu dela z največjim poudarkom na slepem 10 prstnem tipkanju.

  • Leto 2019/2020

V sklopu projekta Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja vsako leto izvajamo brezplačen 30 urni tečaj računalništva. V zadnjem letu projekta ga izvajamo že tretjič. Tečaj izvaja Tomaž Dojnik, tomaz.dojnik@center-iris.si

  • Leto 2020/2021

V šolskem letu 2020/2021 zaradi razglašene epidemije in ukrepov s strani vlade, tečaja nismo izvedli. Tečaj se izkazuje kot pomembna in priljubljena dodatna pomoč za otroke s PPPU. Zato se bomo trudili v naslednjih letih ohraniti to dejavnost.

  • Leto 2021/2022

V letošnjem letu znova izvajamo tečaj računalništva za otroke s PPPU. Tečaj izvaja Alenka Žnidaršič, alenka.znidarsic@center-iris.si

Mesta so že zapolnjena. V naslednjem letu bomo ponovno izvajali tečaj, za informacije o odprtju prijav spremljajte spletno stran strokovni center in pa fb stran Center IRIS.

 

V vseh letih je bilo veliko povpraševanja in tudi v zadnjem letu so vsa brezplačna mesta preko projekta že zasedena. Zaradi potrebe po tovrstnem znanju za otroke s PPPU, smo se odločili, da dodatno ponudimo tudi plačljiv tečaj računalništva preko Centra IRIS. Več informacij o dodatnem tečaju najdete na povezavi: http://center-iris.si/ Tečaj bo obsegal 30 ur, v eni skupini pa bi bili največ trije otroci, saj le tako lahko ponudimo dovolj kvalitetno storitev. Cena za 30 urni
tečaj je 200 EUR na otroka. Termine bomo razpisali glede
na povpraševanje. Za več informacij in prijavo na tečaj lahko kontaktirate ga. Mohorko na ana.mohorko@center-iris.si. Ob prijavi prosim pošljite tudi prijavnico.