Dejavnost 4. skupine na kratko

V nadaljevanju na kratko predstavljamo dejavnost skupine

Razvoj, izdelava in izposoja didaktičnih pripomočkov ter prilagajanje in tiskanje gradiv v brajico.

 • Prilagajanje in tiskanje učnih gradiv v brajico.
 • Prilagajanje tekmovalnih pol.
 • Prilagajanje in izdelava tipnih slikanic.
 • Razvoj, izdelava in izposoja prilagojenih didaktičnih pripomočkov.
 • Izdelava prilagojenih zemljevidov.
 • Izdelava in posodabljanje katalogov igrač, opreme in didaktičnih pripomočkov za izposojo.

Delovanje strokovnega centra

 • Koordinacija in vodenje projekta.
 • Izobraževanje strokovnega kadra: Marko Juhant: Delo s starši; Marijan Lačen: Spolnost oseb s posebnimi potrebami; Alan Penn, Irlen Cinic London: Irlen syndrom; izobraževanje za pridobitev certifikata za presojevalce sindroma Irlen; Dušan Rutar: Kaj lahko pove sodobna nevroznanost učiteljem, učencem in staršem; Cortical Visual Impairment; Tipanka o Švicariji (delavnica); Darja Taisa Cerkvenik: Povezovalna komunikacija na delovnem mestu; Darja Taisa Cerkvenik: Preprečevanje izgorevanja in učinkovito upravljanje s stresom in časom; Mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah v Slovenij; Izobraževanje varušk slepih in slabovidnih otrok; Marko Juhant: Hiperprotektivnost; udeležba na XXVII. Izobraževalnih dnevih in 29. strokovnem srečanju vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami; Udeležba na konferenci v Zagrebu z naslovom: »Iskustva prošlosti kao odgovor na izazove budućnosti«; Zdravko Zupančič: Retorika in javno nastopanje; Međdunarodni naučni skup »Specialna edukacija i rehabilitacija DANAS« Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specialnu edukaciju i rehabilitaciju.
 • Vzpostavitev informacijske točke za otroke in mladostnike, starše, strokovno javnost in širšo javnost: postavitev spletne strani strokovnega centra, zbiranje in urejanje informacij, vzpostavitev info točke: dodajamo ves čas nove, obširne informacije, novosti … Priprava in izdaja publikacij (predstavitvenih, strokovnih).
 • Ozaveščanje in izobraževanje širše družbe: projekt Strokovnega centra smo predstavili na: mednarodni konferenci EDUvision 2017; na strokovnem simpoziju z naslovom Inkluzija otrok s posebnimi potrebami: za družbeno pravičnost; na konferenci na temo: »Rad sa vizuelno ometenom i višestruko vizuelno ometenom decom, nove tendencije u radu, problematika na koju se nailazi u radu sa ovom decom«, v Beogradu, šola za učence z okvaro vida “Veljko Ramadanović”; na srečanju aktiva svetovalni delavcev zavodov za otroke s posebnimi potrebami; študentom psihologije na Filozofski fakulteti; študentom inkluzivne pedagogike Univerze na Primorskem; članom Alumni kluba Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani; strokovnim delavcem iz Turčije; staršem otrok, vključenih v obravnavo centra IRIS, društvom in Zvezi slepih in slabovidnih Slovenije; osnovnim šolam po Sloveniji; na Radiu Ognjišče; Sodelovanje na kongresu psihoterapevtov marca 2019 v Ljubljani; udeležba in sodelovanje na 11. strokovnem posvetu uspešnih praks v osnovnih šolah: Motivacija v šoli – ključ do uspeha; objava v Šolskih razgledih; sodelovanje na strokovni konferenci z mednarodno udeležbo z naslovom CELOSTNA OBRAVNAVA, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN SOCIALNA VKLJUČENOST OSEB Z OKVARO VIDA – SREČANJE STROKOVNJAKOV; prispevek na kongresu študentov socialne pedagogike in specialne in rehabilitacijske pedagogike z naslovom Na križišču strok: Onkraj vedenja!, sodelovanje na strokovnem posvetu dobrih praks v osnovnih šolah na temo Pomoč učencem z učnimi težavami v osnovni šoli; objava v časopisu Po pameti, številka 10, letnik 2018, Časopis o vzgoji, ki deli izkušnje; Strokovni članek v reviji Rikoss; članki v zborniku in izid zbornika CELOSTNA OBRAVNAVA, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN SOCIALNA VKLJUČENOST OSEB Z OKVARO VIDA – SREČANJE STROKOVNJAKOV, (ur. Nina Čelešnik Kozamernik); EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020, 16. maj 2020; organizacija strokovne konference z naslovom “CELOSTNA OBRAVNAVA, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN SOCIALNA VKLJUČENOST OSEB Z OKVARO VIDA – SREČANJE STROKOVNJAKOV”. Konference se je udeležilo 86 ljudi, iz 5 različnih držav, na konferenci je bilo predstavljeno 49 različnih referatov.
 • Sodelovanje z različnimi ustanovami: fakultete, šole, vrtci, šola za ravnatelje, Zveza društev, medobčinska društva, Očesna klinika; Inštitut za skotopični sindrom/Irlen klinika Slovenija, FamilyLab …
 • Nakup strokovne literature.