Zaključna konferenca Javnega razpisa Mreža strokovnih institucij

Vabimo vas k ogledu zaključne konference Javnega razpisa Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki je objavljena na spletni strani MIZŠ:

https://www.gov.si/teme/strokovni-centri-za-otroke-in-mladostnike-s-posebnimi-potrebami/ , izberite “Zaključna konferenca”, video Center IRIS

Nekaj besed iz vsebine Zaključne konference:

“Strokovni centri so se izkazali kot zelo potrebni v našem okolju, saj je bilo povpraševanje po njihovih storitvah izjemno in je preseglo vse načrtovane projekcije. V lokalnem in tudi širšem okolju so postali prepoznani po storitvah, ki jih nudijo, in tako ostaja tudi po zaključku javnega razpisa. Med njihove storitve sodijo poleg diagnostike in svetovanj tudi predavanja in izobraževanja tako za starše kot za strokovno delavce in ostalo zainteresirano javnost, ki so bila nadpovprečno obiskana. Strokovni delavci so v tem času pridobili mnoga dodatna znanja na izobraževanjih tako doma kot v tujini, hkrati pa so svoje strokovno znanje podajali tudi naprej. Šole in zavodi pa so se v tem času opolnomočili z mnogimi strokovnimi gradivi, didaktičnimi pripomočki in opremo, saj se je izkazalo, da je velika potreba po tovrstnih materialih.” Vir: www.gov.si, 14. januar 2021