Izobraževanje strokovnega kadra

V okviru projekta Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja smo ponudili kar nekaj izobraževanj za strokovne delavce, in sicer:

Marko Juhant: Delo s starši; Marijan Lačen: Spolnost oseb s posebnimi potrebami;

Alan Penn, Irlen Cinic London: Irlen syndrom; izobraževanje za pridobitev certifikata za presojevalce sindroma Irlen;

dr. Dušan Rutar: Kaj lahko pove sodobna nevroznanost učiteljem, učencem in staršem; Cortical Visual Impairment; Tipanka o Švicariji (delavnica);

Darja Taisa Cerkvenik: Povezovalna komunikacija na delovnem mestu;

Darja Taisa Cerkvenik: Preprečevanje izgorevanja in učinkovito upravljanje s stresom in časom;

Mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah v Slovenij; Izobraževanje varušk slepih in slabovidnih otrok;

Marko Juhant: Hiperprotektivnost;

udeležba na XXVII. Izobraževalnih dnevih in 29. strokovnem srečanju vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;

udeležba na konferenci v Zagrebu z naslovom: »Iskustva prošlosti kao odgovor na izazove budućnosti«;

Zdravko Zupančič: Retorika in javno nastopanje;

Međdunarodni naučni skup »Specialna edukacija i rehabilitacija DANAS« Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specialnu edukaciju i rehabilitaciju …