Cilj projekta znotraj 4. skupine

Glavni cilj 4. skupine je ugotoviti učinkovitost in primernost organizacije za izvajanje dejavnosti strokovnega centra.