Ozaveščanje in izobraževanje širše družbe

Projekt Strokovnega centra smo predstavili na: mednarodni konferenci EDUvision 2017; na strokovnem simpoziju z naslovom Inkluzija otrok s posebnimi potrebami: za družbeno pravičnost; na konferenci na temo: »Rad sa vizuelno ometenom i višestruko vizuelno ometenom decom, nove tendencije u radu, problematika na koju se nailazi u radu sa ovom decom«, v Beogradu, šola za učence z okvaro vida “Veljko Ramadanović”; na srečanju aktiva svetovalni delavcev zavodov za otroke s posebnimi potrebami; študentom psihologije na Filozofski fakulteti; študentom inkluzivne pedagogike Univerze na Primorskem; članom Alumni kluba Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani; strokovnim delavcem iz Turčije; staršem otrok, vključenih v obravnavo centra IRIS, društvom in Zvezi slepih in slabovidnih Slovenije; osnovnim šolam po Sloveniji; na Radiu Ognjišče; Sodelovanje na kongresu psihoterapevtov marca 2019 v Ljubljani; udeležba in sodelovanje na 11. strokovnem posvetu uspešnih praks v osnovnih šolah: Motivacija v šoli – ključ do uspeha; objava v  Šolskih razgledih; sodelovanje na strokovni konferenci z mednarodno udeležbo z naslovom CELOSTNA OBRAVNAVA, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN SOCIALNA VKLJUČENOST OSEB Z OKVARO VIDA – SREČANJE STROKOVNJAKOV; prispevek na kongresu študentov socialne pedagogike in specialne in rehabilitacijske pedagogike z naslovom Na križišču strok: Onkraj vedenja!, sodelovanje na 10. strokovnem posvetu dobrih praks v osnovnih šolah na temo Pomoč učencem z učnimi težavami v osnovni šoli; objava v časopisu Po pameti, številka 10, letnik 2018, Časopis o vzgoji, ki deli izkušnje; Strokovni članek v reviji Rikoss; članki v zborniku in izid zbornika CELOSTNA OBRAVNAVA, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN SOCIALNA VKLJUČENOST OSEB Z OKVARO VIDA – SREČANJE STROKOVNJAKOV, (ur. Nina Čelešnik Kozamernik); EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020, 16. maj 2020; organizacija strokovne konference z naslovom “CELOSTNA OBRAVNAVA, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN SOCIALNA VKLJUČENOST OSEB Z OKVARO VIDA – SREČANJE STROKOVNJAKOV”. Konference se je udeležilo 86 ljudi, iz 5 različnih držav, na konferenci je bilo predstavljeno 49 različnih referatov.

O nas pišejo tudi na spletnih straneh eu-skladi (https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/celostna-podpora-otrokom-in-mladostnikom-z-okvaro-vida).

___________________________________________________________________________

Razredni pouk, januar 2021: V reviji Razredni pouk, strokovna revija za raziskovanje in razvoj področja razrednega pouka, letnik XXII, 2020, številka 3, je objavljen članek Aktivnosti, cilji in prihodnost Strokovnega centra Centra IRIS, str. 29-34.

Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne od pomladi 2017 izvaja projekt z naslovom Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju: Strokovni center). V okviru projekta se izvajajo dejavnosti, s katerimi nadgrajujemo in širimo področja strokovne pomoči vsem uporabnikom in širšemu okolju. V projekt so vključene naslednje skupine: otroci in mladostniki z okvaro vida ter tisti z dodatnimi motnjami od rojstva do vstopa na trg delovne sile, otroci in mladostniki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, družine otrok in mladostnikov z okvaro vida in otrok in mladostnikov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, strokovni delavci v vrtcih, šolah in drugih ustanovah, potencialni delodajalci, širše okolje. V članku je podrobno predstavljeno delo v projektu, cilji po skupinah in prihodnost Strokovnega centra: Aktivnosti, cilji in prihodnost Strokovnega centra Centra IRIS

___________________________________________________________________________

RIKOSSPoljudnoznanstvena revija s področja ljudi z okvaro vidaštevilka 1/2021Rubrika Dobro je vedeti: Rezultati projekta in nove upravičene možnosti za razvoj programov Centra IRIS. Dostopno na: http://zveza-slepih.si/rikoss/wp-content/uploads/2021/03/Rikoss_2021_1.pdf