Slavnostna akademija v Slovenski filharmoniji

”Da bi uspeli, morate biti pripravljeni, da zgrabite priložnost, ko se pojavi. Zapomnite si, da se štiri stvari nikoli ne vrnejo: izgovorjena beseda, izstreljena puščica, življenje, ki je minilo in zamujena priložnost.”

Ta izrečena misel Og Mandine, avtorja inspiracijskih knjig, združuje vse, za kar se zavzemamo tudi v Centru IRIS.

Na to, kako pomembno je izobraževanje za slepe in slabovidne, je bilo izrečenih že mnogo besed in izstreljenih mnogo puščic. Včasih so besede preslišane ali napačno razumljene, puščice pa zgrešijo cilj oz. letijo v prazno. Pri vsem tem pa je pomembno le to, da se ne vdamo ali obupamo in smo pripravljeni na priložnosti, ki se nam ponujajo.

Obstoj šole za slepe in slabovidne je bil zaradi različnih družbenih razmer v državi večkrat na preizkušnji, a vedno znova je vodstvu uspelo prepričati odgovorne, da slepi in slabovidni potrebujejo svojo šolo, ki bo ustvarjala priložnosti za usvajanje znanj, veščin za samostojno življenje ter delo.

Napredek in razvoj sodobne družbe danes slepim in slabovidnim omogočata neprimerno boljše možnosti za življenje, a njihove potrebe ostajajo enake kot pred 100 leti.

Biti vreden zaupanja, spoštovan in imeti priložnost.

Zaupanje, spoštovanje, odgovornost in sodelovanje, so vrednote, na katerih temelji delovanje Centra IRIS in so nam v pomoč pri odločanju o razvoju šole, razvoju programov, poučevanju slepih in slabovidnih, dela s starši ali odpiranju centra navzven.

Obdobje prilagajanja na nove razmere, ko je večina slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov vključenih v vrtce in šole v domačem kraju, je bilo težko in naporno. Kljub temu smo vzpostavili enega najboljših sistemov mobilne službe v Evropi, kar nam priznavajo strokovnjaki iz tujine. Ponosni pa smo tudi na obstoječe šolske programe v Centru IRIS, ki mnogim mladim z okvaro vida dajejo možnost izbire in priložnosti za razvoj potencialov, ki jih inkluzivno izobraževanje v tem trenutku še ne zmore.

Zaupanje in spoštovanje gradimo na visoko strokovno usposobljenem kadru, ki znanja pridobiva predvsem v tujini ter na odprti komunikaciji. Naj se ob tej priložnosti zahvalim vsem sodelavcem, ki dan za dnem s svojimi dejanji vplivate na izboljšanje kvalitete življenja otrok in njihovih družin.

Danes Center IRIS ni več le šola, je mnogo več. Je Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. Je prostor, ki je odprt za vsakogar, ki potrebuje pomoč, podporo, nasvet ali informacijo. Je prostor, kjer si slišan in spoštovan. Pri ustvarjanju takih pogojev nas podpirajo tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Varuh človekovih pravic in mesto Ljubljana, v katerem delujemo in ustvarjamo. Posebna zahvala pa gre vsem podpornikom, prijateljem in donatorjem, ki podpirajo tako posamezne otroke in mladostnike kot Center IRIS.

Zavedamo se, da smo kot edina vzgojno izobraževalna ustanova v Sloveniji za slepe in slabovidne odgovorni za nadaljnji razvoj programov pomoči in podpore, ki bodo vplivali na kvaliteto življenja slepih in slabovidnih. Naš cilj je :

  • končno postati Strokovni center za pomoč in podporo slepim in slabovidnim, ki bo omogočal celostno podporo,
  • razviti in izvajati srednješolske programe, ki bodo omogočali boljše zaposlitvene možnosti (turistični tehnik),
  • razviti in izvajati vzgojno-izobraževalni program za gluho-slepe,
  • ustanoviti stanovanjske skupine, zaposlitveni center in podjetniški inkubator.

Zgodovinski zapisi o razvoju šole za slepe nas spomnijo, da je uspeh odvisen od sodelovanja, zato si želim, da bi tudi ob naslednji visoki obletnici zanamci v naših zapisih prepoznali moč sodelovanja vseh, ki smo odgovorni, da ustvarjamo in zgrabimo ponujene priložnosti.

(Del govora gospe ravnateljice Centra IRIS, Katjuše Koprivnikar, dne, 19. 9. 2019, v Slovenski filharmoniji, ob praznovanju 100-letnice šole za slepe in slabovidne.)