Novice

“Raziskave so pokazale, da v primeru, ko skotopični sindrom ni prepoznan in popravljen, branje ne napreduje, ne glede na količino in tip pomoči, ki je je otrok deležen. Izobraževalni sistem vlaga veliko denarja in energije v specialno obravnavo otrok, izven šolske programe, poletne programe in programe za pomoč branju; vse to pa osebam s skotopičnim sindromom ne pomaga. Starši so jezni, učitelji so frustrirani, otroci pa se počutijo kot zgube. Enkrat, ko bodo strokovnjaki znali uspešno identificirati otroke s skotopičnim sindromom in omejiti ta problem, bodo otroci s skotopičnim sindromom potrebovali manj pomoči in virov, ter le-te odstopili otrokom, ki imajo težave, ki niso tako lahko rešljivi. To bo pomenilo vsesplošno varčevanje sredstev in velika prednost za ostale otroke.” (Irlen 2005, 183)

Izobraževanje za delavce v VIZ o skotopičnem sindromu/sindromu Helen Irlen preko kataloga KATIS

Termin: petek, 11. november 2022, od 8.30 do 16.30

Trajanje: 8 ur

Koordinatorica: mag. Nina Čelešnik 

Kontakt: nina.celesnik@center-iris.si

Kraj izvedbe: Center IRIS 

Prijava: preko kataloga KATIS do 21. 10. 2022, https://paka3.mss.edus.si/katis/ProgramPrijava.aspx?ID=6911&A=detailKP

Udeleženci bodo spoznali:• skotopični sindrom/sindrom Helen Irlen in njegov vpliv na učni proces inživljenje,• zakonitosti poučevanja otrok s skotopičnim sindromom/sindromomHelen Irlen,• načrtovanje in pripravo prilagojenega učnega procesa za otroke sskotopičnim sindromom/sindromom Helen Irlen,• pomen prepoznavanja oseb s skotopičnim sindromom/sindromom HelenIrlen,• podobnosti in razlike med disleksijo in skotopičnimsindromom/sindromom Helen Irlen,• podobnosti in razlike med motnjo avtističnega spektra in skotopičnimsindromom/sindromom Helen Irlen,• pomen ustvarjanja varnega in spodbudnega okolja za otroke sskotopičnim sindromom/sindromom Helen Irlen,• pomen ustreznega zagotavljanja prilagoditev pri učencih s skotopičnimsindromom/sindromom Helen Irlen,• posnetke vpliva skotopičnega sindroma/sindroma Helen Irlen na branje,učenje, življenje,• pomen varne navezanosti v šoli pri učencih s skotopičnimsindromom/sindromom Helen Irlen.

Dejavnosti na izobraževanju:• predavanje,• delavnica,• ogled videoposnetkov,• individualno svetovanje

Izobraževanje za delavce v VIZ o skotopičnem sindromu/sindromu Helen Irlen preko kataloga KATIS
Termin: četrtek, 11. november 2021, od 8.30 do 16.30
Trajanje: 8 ur
Kotizacija: 20€
Koordinatorica: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
Kontakt: nina.celesnik@center-iris.si
Kraj izvedbe: v živo na Centru IRIS v primeru manjšega števila prijavljenih, sicer preko
spleta.

Prijava: preko kataloga KATIS do 2. 11. 2021

Udeleženci bodo spoznali:
• skotopični sindrom/sindrom Helen Irlen in njegov vpliv na učni proces in
življenje,
• zakonitosti poučevanja otrok s skotopičnim sindromom/sindromom
Helen Irlen,
• načrtovanje in pripravo prilagojenega učnega procesa za otroke s
skotopičnim sindromom/sindromom Helen Irlen,
• pomen prepoznavanja oseb s skotopičnim sindromom/sindromom Helen
Irlen,
• podobnosti in razlike med disleksijo in skotopičnim
sindromom/sindromom Helen Irlen,
• podobnosti in razlike med motnjo avtističnega spektra in skotopičnim
sindromom/sindromom Helen Irlen,
• pomen ustvarjanja varnega in spodbudnega okolja za otroke s
skotopičnim sindromom/sindromom Helen Irlen,
• pomen ustreznega zagotavljanja prilagoditev pri učencih s skotopičnim
sindromom/sindromom Helen Irlen,
• posnetke vpliva skotopičnega sindroma/sindroma Helen Irlen na branje,
učenje, življenje,
• pomen varne navezanosti v šoli pri učencih s skotopičnim
sindromom/sindromom Helen Irlen.

Dejavnosti na izobraževanju:
• predavanje,
• delavnica,
• ogled videoposnetkov,
• individualno svetovanje