O metodi

Skotopični sindrom oz. sindrom Helen Irlen je utemljila Helen L. Irlen, raziskovalka in utemeljiteljica Irlen metode za ugotavljanje skotopičnegasindroma/sindroma Helen Irlen.

Skotopični sindrom oz. sindrom Helen Irlen razumemo kot motnjo senzoričnega uravnavanja, ki povzroča vrsto simptomov, vključno s primanjkljaji v procesiranju vidnih informacij in občutljivostjo na svetlobo. Gre za težavo s procesiranjem vidnih informacij v možganih, ne za težavo z očmi.

S pomočjo Irlen barvnih folij ali Irlen spektralnih filtrov (Barva je za vsakega posameznika specifičen odtenek, lasten samo njemu, individualna, česar ni mogoče reševati s pomočjo kakršnih koli pobarvanih stekel!) lahko dosežemo izboljšanje tudi na naslednjih področjih anksioznosti, stresa, samozavesti, samopodobe, boljšega počutja, normalnega ritma spanja.

Težave, ki jih povzroča skotopični sindrom oz. sindrom Irlen, ostanejo vse življenje, lahko pa se spreminjajo od otroštva do odraslosti. Z Irlen metodo jih lahko odpravimo.

Posamezniki s skotopičnim sindromom/sindromom Irlen se lahko soočajo s katero koli od naslednjih težav: počasnim branjem, neučinkovitim branjem, slabim razumevanjem prebranega, otežkočenim neprekinjenim branjem, s težavami pri zaznavi globine, težavami pri športih z žogo, občutljivostjo na svetlobo, sposobnostjo sedenja pri miru, slabšo pozornostjo in koncentracijo. Prav tako se lahko pojavijo napor in izčrpanost pri branju, učenju, pri uporabi računalnika ali pri delu pod neonsko razsvetljavo.

Težave zaradi skotopičnega sindroma oz. sindroma Helen Irlen pogosto soobstajajo z drugimi težavami, simptomi so pogosto zelo podobni kot pri težavah pri branju in pisanju, splošnih težavah pri učenju, ADD (motnja pozornosti in koncentracije) ali AD/HD (motnja pozornosti in koncentracije / hiperaktivnost), specifičnih težavah z učenjem, nelagodju oz. bolečinah (glava in oči), težavah v povezavi s telesnim in mentalnim zdravjem.

Prepoznavanje in pomoč pri odpravljanju simptomov skotopičnega sindroma/simptoma Helen Irlen ne pomeni, da otrok ne bo več potreboval dodatne strokovne pomoči ali korekcije vida.

Z Irlen metodo težave odpravimo, kadar gre le za skotopični sindrom oz. sindrom Helen Irlen, in omilimo, kadar gre za kombinacijo več različnih težav.

Povzeto po: www.irlenslovenia.com, 17. 03. 2018.

             Plakat1                                                                                             Plakat2