Mednarodni tabor za mladostnike s slepoto in slabovidnostjo

  • Tabor za dvig socialnih kompetenc ter taktilna senzibilizacija

Vsako leto pred začetkom šole v avgustu izvedemo mednarodni ustvarjalni tabor za osebe s slepoto in slabovidnostjo. Tabor navadno traja od ponedeljka do petka. V dopoldanskem času udeleženci tabora uživajo na ustvarjalnih delavnicah, v popoldanskem času pa imajo delavnice za krepitev socialnih kompetenc in taktilno senzibilizacijo. Krepitev socialnih kompetenc vodi Ana Mohorko, taktilno senzibilizacijo pa Janja Hrastovšek

  • Tabor za dvig socialnih kompetenc in taktilne senzibilizacije v letu 2018

Dvig socialnih kompetenc                                                                                                                                        Vodja: Ana Mohorko

Tabor je potekal od 20. do 25. 8. 2018 na Centru IRIS.                                                              Udeležencev na taboru je bilo pet.

Delavnice za dvig socialnih kompetenc so potekale v popoldanskem času. Izvedene so bile tri delavnice. V sklopu prve delavnice so se dijaki spoznali in se odpravili v center mesta Ljubljana na grad, kjer so si ogledali razstavo umetniških del.

Druga delavnica je zajemala neverbalno komunikacijo. Dijaki so raztezali obrazne mišice pri ponazarjanju različnih čustev, vadili očesni stik in govorico telesa. Na koncu delavnice so sami odigrali igro vlog, pri čemer so uporabili zgolj neverbalno komunikacijo.

Na tretji delavnici so se dijaki prepustili ritmom moderne hip hop glasbe ter se naučili nekaj osnovnih gibov. Plesali so zase in v parih. Zadnjo skupno noč so preživeli na dogodku Urbano dejanje, kjer so poslušali različne izvajalce hip hop glasbe.

Taktilna senzibilizacija                                                                                                                                 Vodja: Janja Hrastovšek

V tednu od 21. do 23. 8. je bila izvedena delavnica za razvijanje taktilne občutljivosti.    Prijavljenih je bilo 5 mladostnikov, 2 slepa, 2 slabovidna, 1 videč.

Spoznavali smo se z različnimi dražljaji in njihovih delovanjem ter občutenjem na koži. Ker v telesu zori in se razvija več kot devet kožnih receptorjev, posledično razvijamo nevro-senzo-motorično komponento kože skozi celotno življenjsko obdobje.

Poudarek smo dajali na občutenju dražljajev, ki jih povzročamo z lastnim telesom. Kljub razvitim čutilnim celicam smo ugotovili, da se vse premalo zavedamo lastnih občutij. S pomočjo tehnik samomasaže smo skušali ozavestiti predvsem jakost pritiska in mesto dotika, ki nam bolj ali manj odgovarja ter načine odzivanja našega telesa ob pritisku na različne točke. Spoznavali smo, kako nam pri zavedanju telesa in sprožanju ugodja služijo različni pripomočki oziroma tako imenovani zunanji dražljaji – od masažnih žogic, perlic do gline, s katero smo ustvarjali umetniške izdelke.

  • Tabor za dvig socialnih kompetenc in taktilne senzibilizacije v letu 2019

Dvig socialnih kompetenc                                                                                                                           Vodja: Ana Mohorko

Datum: 19. 8. – 23. 8. 2019                                                                                                                          Število udeležencev – dijakov s slepoto in slabovidnostjo: 8

V tednu Mednarodnega ustvarjalnega tabora za srednješolce, ki ga organizira Center IRIS, smo s ciljem dviga socialnih kompetenc v popoldanskem času vključili še različne delavnice iz tega področja.

Vsak večer so dijaki pod vodstvom tiflopedagogov osvajali vsakodnevne spretnosti pri samostojni pripravi večerje, pogrinjkov in umivanja posode ter čiščenja kuhinje.

V torek popoldan so se udeležili delavnice z naslovom Urejanje, v sklopu katere smo se najprej spoznali (vsi udeleženci so odgovarjali na različna vprašanja o sebi, ki so jih izžrebali na listkih), nato spoznali nasvete glede čiščenja obraza, izbire oblačil glede na situacijo in stil, spoznali nove izraze (Second hand, hitra moda,…) ter imeli vaje obraznega sproščanja in masiranja.

V sredo smo se odpravili na bazen in urili veščine plavanja. Med prostim časom so dijaki igrali različne prilagojene družabne igre.

V četrtek popoldan so dijaki pripravili zdravo sladico iz prosene kaše, kokosovega mleka in gozdnimi sadeži ter pripravili domač mangov sladoled. Sledil je pilates, urejanje ter po večerji še obisk mesta. Obiskali smo mestno središče in ljubljanski grad.

Taktilna senzibilizacija                                                                                                                                         Vodja: Janja Hrastovšek

V tednu od 21. do 23. 8. je bila izvedena delavnica za razvijanje taktilne občutljivosti.

Spoznavali smo se z različnimi dražljaji in njihovih delovanjem ter občutenjem na koži. Ker v telesu zori in se razvija več kot devet kožnih receptorjev, posledično razvijamo nevro-senzo-motorično komponento kože skozi celotno življenjsko obdobje.

Poudarek smo dajali na občutenju dražljajev, ki jih povzročamo z lastnim telesom. Kljub razvitim čutilnim celicam smo ugotovili, da se vse premalo zavedamo lastnih občutij. S pomočjo tehnik samomasaže smo skušali ozavestiti predvsem jakost pritiska in mesto dotika, ki nam bolj ali manj odgovarja ter načine odzivanja našega telesa ob pritisku na različne točke. Spoznavali smo, kako nam pri zavedanju telesa in sprožanju ugodja služijo različni pripomočki oziroma tako imenovani zunanji dražljaji – od masažnih žogic, perlic do gline, s katero smo ustvarjali umetniške izdelke.

Mednarodni tabor za mladostnike s slepoto in slabovidnostjo
Datum izpeljave: 27. 6. – 1. 7. 2022
Koordinator: Ana Mohorko (ana.mohorko@center-iris.si)

V času poletnih počitnic bomo v prostorih Centra IRIS organizirali
Mednarodni poletni tabor za srednješolce s slabovidnostjo ali slepoto, ki
bo tokrat obogaten s taktilno senzibilizacijo, umetnostjo in delavnicami
urjenja socialnih veščin. Tabor bo trajal od ponedeljka do petka.
Povabljeni bodo tudi srednješolci iz sosednjih držav. Znanje angleščine je
zaželjeno. Aktivnosti bodo vodili strokovni delavci Centra IRIS. O odprtju prijav boste obveščeni preko spletne strani Strokovni center IRIS in na fb strani Centra IRIS.