Šola za starše

Dragi starši!

Pot starševstva je zavita, polna ovir in tudi lepih razgledov. Pri otrocih z okvaro vida je delo staršev še bolj zahtevno, saj morate otroka učiti premagovati dodatne ovire, ki se pojavljajo zaradi okvare vida. Ne gre le za fizične ovire, ampak tudi pogosto ovire v sebi in v družbi.

V Centru IRIS otroke učimo temeljnih znanj, poleg njih pa izvajamo dodatne specialno-pedagoške dejavnosti, ki so namenjene ravno področjem, ki so povezana z okvaro vida. Gre za področja uporabe pripomočkov in podpornih tehnologij, orientacije in mobilnosti, socializacije, prostega časa in sproščanja, samostojnosti, samoodločanja, zaposljivosti, informacijsko komunikacijskih tehnologij, veččutnosti …

Vse življenje se učimo, vendar velikokrat preko (pre)dolge poti poskusov in napak. Pri tem vam lahko pomagamo, saj so po isti poti hodili že mnogi pred vami. Naš cilj ni samo, da otroci uspešno zaključijo šolo, ampak, da se po zaključku šole enakovredno vključijo v različne oblike odraslega življenja.

Naša srečanja na delavnicah Šole za starše so namenjena tudi srečanjem med vami, z namenom izmenjave mnenj, samopomoči, vzpostavljanju prijateljske in sodelovalne mreže staršev.

Udeležba na šoli za starše in je BREZPLAČNA, se je pa nanjo potrebno PRIJAVITI (na mail koordinatorja delavnice).

1. leto šole za starše: šola za starše 2017 2018

2. leto šole za starše: šola za starše 2018 2019

3. leto šole za starše: šola za starše 2019 2020

4. leto šole za starše: šola za starše 2020 2021