Info točka

V okviru projekta želimo informacije, ki bodo slepim, slabovidnim, strokovnim delavcem, staršem in otrokom s PPPU olajšale vsakdan, zbrati na enem mestu.

Informacije o ugodnostih, ki pripadajo družinam slepih in slabovidnih otrok najdete tukaj. Preglednica je v delu in se sproti dopolnjuje.

Društva:                                                                                                                                                              Društva slepih in slabovidnih

CRSS (Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih):                                                                    Nacionalni center CRSS_kontakti                                                                                                                      Napotitev na NC CRSS

Informacij o ugodnostih, ki pripadajo družinam slepih in slabovidnih otrok                      Naslovi in kontakti razvojnih ambulant

Naslovi in kontakti CSD-jev

Kontakti/spletne trgovine za nakup vseh tehničnih pripomočkov

Priporočamo v branje

Online revija na temo slepote:
AccessWorld

Koristne povezave

Na RTV, v oddaji Dobro jutro, so, dne 10. 2. 2020, objavili zanimiv intervju na temo težav z očmi. Priporočamo ogled: https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174670758

Kontakti Centra IRIS:

Tajništvo                                                                                                                                                        Magdalena Oletič
e-pošta: info@center-iris.si
telefon: (01) 2442-750

Socialna delavka                                                                                                                                            Lena Pavli Fister
e-pošta: lena.pavli@center-iris.si                                                                                                              telefon: (01) 2442 764

Psihologinja                                                                                                                                                  Sabina Šilc
e-pošta: sabina.silc@center-iris.si
telefon:  (01) 2442 763

Knjižnica                                                                                                                                                            Nina Schmidt
e-pošta: knjiznica@center-iris.si
telefon: (01) 2442 767

Pripomočki                                                                                                                                                      Marija Repe Kocman, Jera Svetek
telefon: (01) 2442 773
e-pošta: pripomocki@center-iris.si

Vrt čutil                                                                                                                                                            Marija Repe Kocman, Nina Schmidt
telefon: (01) 2442 773
e-pošta: vrt.cutil@center-iris.si

Funkcionalna ocena vida                                                                                                                              Jelena Žagar                                                                                                                      jelena.zagar@center-iris.si                                                                                                                          telefon: (01) 2442-750

Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Osebe z okvaro vida potrebujejo celostno podporo od prvega dne dalje, ko se okvara vida ugotovi. Slepota in slabovidnost sta senzorni motnji, ki močno vplivata na veščine komunikacije, gibanja in socializacije. Še toliko težje je otrokom in mladostnikom, ki imajo pridružene motnje gluho-slepota, avtizem, motnje v duševnem razvoju … Sistematična in kontinuirana podpora družini in otrokom oziroma mladostnikom z okvaro vida je nujna od rojstva dalje, saj le tako lahko v čim večji meri vplivamo na celostni razvoj otroka in opolnomočimo družino. Prav tako pomoč in podporo potrebujejo strokovni delavci, delodajalci in širše družbeno okolje. Praktično ne obstaja področje, ki se ne bi dotikalo življenja oseb z okvaro vida. Aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta izvajale, bodo zaokrožene v celoto in se bodo izvajale kontinuirano v vseh obdobjih od rojstva do vstopa na trg delovne sile.

Več info na: http://strokovnicenter.splet.arnes.si/
Z roko v roki poMOČ 
http://projektpomoc.splet.arnes.si/                                 Projekt Z roko v roki poMOČ sledi ključnim načelom in priporočilom spodbujanja inkluzije v izobraževanju, ki predstavljajo pomembno osnovo za zagotavljanje enakih možnosti za učence z različnimi vrstami posebnih potreb v vseh vidikih njihovega življenja. Celotna ponudba aktivnosti v okviru projekta ponuja programe usposabljanj, ki imajo poudarek na oblikovanju pozitivnih stališč do vseh otrok s posebnimi potrebami, na profesionalnih vrednotah in ne zgolj na znanju in spretnostih. Vsebine se nanašajo na različna področja dela, preko katerih se razvijajo kompetence, ki jih strokovni delavci nujno potrebujejo v inkluzivnem izobraževanju: prepoznavanje potreb otrok s posebnimi potrebami, poglobljena komunikacija s starši, timsko delo, radovednost, kritično mišljenje, fleksibilnost, občutek odgovornosti.                                                                      Namen projekta Z roko v roku poMOČ je nuditi podporo in širok nabor vsebin in načinov usposabljanj s področja pomoči in obravnave, ki bi prispevala k razvoju inkluzivnega izobraževanja in dvigu njegove kakovosti.
Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje 
http://vkljucevanje.splet.arnes.si/                                       Projekt izvaja strokovna skupina zaposlenih Centra IRIS, ki na podlagi celostne ocene za otroka, mladostnika pripravi individualiziran tranzicijski načrt. Skozi obdobje tako postopoma razvija karierno pot posameznika, sledi njegovim potrebam, mu omogoči razvoj socialnih in poklicnih kompetenc, dodatno osvajanje veščin, spretnosti ter znanj. Cilj je posamezniku, po izstopu iz izobraževalnega sistema, omogočiti čim bolj samostojno življenje, socialno vključevanje v lokalno okolje, delovno usposabljanje oz. delovno izkušnjo pri delodajalcu z možnostjo kasnejše zaposlitve.

Dostopnost